Sve više stranih turista u BiH: Najbrojniji su Poljaci i Italijani

Budući da je vrijeme ljetne sezone, veliki broj turista već je na odmorima.

Ali, ono što je zanimljivo istaknuti je to da sve veći broj stranih turista, umjesto na ljetovanje ili putovanja u neke egzotične zemlje, dolazi u posjet Bosni i Hercegovini, što potvrđuju i podaci Federalnog zavoda za statistiku, piše Večernji list BiH.

Strani turisti

Tako je ukupan broj dolazaka turista u junu 2017. godine iznosio 89.787, što je za 25,7 posto više u odnosu na juni prošle godine, a u odnosu na juli 2017. godine manje je za 13,1 posto. I u junu je BiH posjetilo više stranih nego domaćih turista. Tako je domaćih turista koji su posjetili BiH u junu bilo je 16,1 posto, a stranih turista 83,9 posto. Ukupan broj noćenja turista u junu ove godine iznosio je 166.973, što je za 20,8 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na juli ove godine manje je za 13,3 posto.

Prema vrsti smještajnoga objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru hotela i sličnoga smještaja s udjelom od 93,8 posto, noćenja koja su ostvarena u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor bilo je 4,3 posto.

Među smještajnim kapacitetima u kojima su ostvarena noćenja su i kampovi te prostori za kampiranje, a bilo ih je 0,8 posto, dok je u ostalim smještajnim prostorima ostvareno 1,1 posto noćenja.

Među turistima koji su posjetili BiH u junu najviše ih je bilo iz Poljske – 6885, a samim tim ostvarili su i najveći broj noćenja – 15.683 ili 11,2 posto.

Nakon Poljaka, najbrojniji su bili turisti iz Italije. Tako je u junu 4018 ili 5,4 posto posjetilo BiH, a ostvarili su 10.279 ili 7,3 posto noćenja. Treći po brojnosti među turistima koji su posjetili BiH bili su oni iz Hrvatske – 5286, a ostvarili su 8842 ili 6,3 posto noćenja.
Turista koji su iz Turske posjetili BiH bilo je 5668 ili 7,6 posto, a ostvarili su 8436 ili 6 posto noćenja. Iz SAD-a je bilo 3595 turista, a ostvarili su 7724 ili 5,5 posto noćenja.

Smještajni kapaciteti

Turista iz ostalih zemalja koji su bili u posjetu BiH bila su 28.324, a ostvarila su 57.309 ili 63,7 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u junu 2017. godine iznosio je 29.767, što je za 14,7 posto više u odnosu na juni prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hotela i sličnog smještaja na području Federacije BiH iznosila je 22 posto.

Kako BiH bilježi stalni porast porastu kada je riječ o turističkim posjetima, pokazuje podatak da je u BiH u prošloj godini broj turista iznosio 812.556, što je za 12,3 posto više u odnosu na godinu ranije.

Tako je u 2016. godini udio domaćih turist bio 21,4 posto, dok je stranih turista bilo čak 78,6 posto u posjetu BiH.

Kada je riječ o strukturi noćenja stranih turista u BiH, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Republike Hrvatske – 8,8 posto i Turske – 8,8 posto.

Turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bilo je 7,8 posto, Italije 7,6 posto i Poljske 5,1 posto, što je ukupno 38,1 posto.

Turisti iz svih ostalih zemalja ostvarili su 61,9 posto noćenja. Podaci o kapacitetima za smještaj, broju dolazaka i noćenja turista po vrstama objekata i prema zemlji prebivališta dobiveni su iz istraživanja “Mjesečni indikatori statistike smještaja u turizmu”.

Related posts