Nova pravila i cijene parkinga u Sarajevu: Uvodi se nulta zona parkiranja

Vlada Kantona Sarajevo danas je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela Odluku o utvrđivanju parking zona i Odluku o cijenama parking karata na području Kantona Sarajevo koje su, kako su naglasili iz resornog ministarstva, u skladu sa stvarnim potrebama korištenja paraking prostora.

Kada je riječ o zonama parkiranja u odnosu na prethodni propis, a koji je na snazi još od 1998. godine, novinu predstavlja uvođenje još jedne zone parkiranja 0 (nulte) zone, a koja obuhvata devet ulica užeg gradskog jezgra: Aščiluk, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša, Ćumurija, Despićeva, Gimnazijska, Hadži Ristića, Kulovića, Radićeva, Safvet bega Bašagića do ulice Petke, Sagrdžije do ulice Ćemerlina i ulica Zelenih beretki.

Prvu zonu čine javna parkirališta na području Kantona u 74 ulice općina Stari Grad i Centar, dok 78 ulica čine II zonu parkiranja, a što je tabelarno prikazano u spomenutoj Odluci koja će u integralnom tekstu biti dostupna na web stranici Ministarstva saobraćaja.

Cijena parking karte iznosi 2 KM za „0“ i „I“ parking zonu po jednom satu s tim da je maksimalno zadržavanje u nultoj zoni ograničeno na dva sata. U drugoj zoni cijena jednog sata parkiranja je 1 KM.

Za razliku od dosadašnje prakse, novom odlukom je omogućeno da i fizička lica koja nemaju sjedište u ulicama u kojima se vrši naplata mogu kupiti mjesečnu parking kartu po cijeni od 100 KM. Ovakva karta za pravna lica koja nemaju sjedište u tim ulicama mjesečnu parking kartu mogu kupiti za 200 KM.

Cijena mjesečne parking karte za stanare/fizička lica u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje u prvoj zoni iznosi 55 KM, a u drugoj zoni 35 KM i za po deset KM su povećane u odnosu na dosadašnje cijene. Stanari mogu kupiti mjesečnu parking kartu/naljepnicu isključivo uz priložen dokaz o mjestu prebivališta i dokaz o vlasništvu vozila. Ove parking karte ne važe na posebnim parkiralištima i parkiralištima sa automatskom naplatom/rampama.

Novim propisom data je mogućnost da pravna lica koja imaju sjedište u ulicama u kojima se vrši naplata parkiranja mogu kupiti mjesečnu kartu za 150 KM u prvoj i za 75 KM u drugoj parking zoni.

Uvedene su mogućnosti kupovine dnevne parking karte za ulična parkirališta od 20 KM za prvu zonu i 10 KM za drugu parking zonu. Takođe, moguće je kupiti sedmične parking karte i to za prvu zonu 50 KM i drugu zonu od 25 KM, a ovo se odnosi samo na fizička lica.

Cijena zakupa garažnih mjesta na parking garažama na Ciglanama, Saraj polju i Dobrinji ostaje ista, a ukoliko neko pravno ili fizičko lice želi izvršiti mjesečnu rezervaciju označenog parking mjesta za to će platiti, kao što je to i do sada bilo, 500 KM u prvoj, 250 KM u drugoj zoni i 125 KM u ulicama koje nisu navedene u ovom propisu.

Odluka predviđa plaćanje satnih parking karata za autobuse i teretna vozila u zavisnosti od njihove veličine i kapaciteta, na lokacijama koja budu određena za tu namjenu.

Related posts