Njemačka tri godine čeka BiH institucije da im pošalju akcijski plan za migrantsku krizu

U Bosni i Hercegovini u ovoj godini evidentirano je 8.100 migranata i izbjeglica. Njih 90 posto izrazilo je namjeru za traženje azila. Danas ih u zemlji imamo 4.500 i najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu.

Ovo su podaci koje ima UNHCR u BiH, a iznijeti su prilikom radionice u Bihaću pod nazivom “Izvještavanje medija u BiH o izbjeglicama i migrantima na fer, profesionalan i human način”. No, dok se novinari trude naučiti humano izvijestiti o migrantskoj krizi, oni zaduženi za njihovo zbrinjavanje sve manje imaju ideja.

Vijeće ministara još nikad nije pred Parlament BiH poslala kvalitetnu informaciju i tačan broj migranata koji su u BiH.

Senad Šepić, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH i predsjednik Nezavisnog bloka ističe u razgovoru za Patriju da je pitanje migranata državna tema i oblast koju jedino mogu i moraju riješiti institucije BiH i iz tog razloga, ministar Dragan Mektić, premijer Denis Zvizdić i Vijeće ministara moraju hitno otići u Bihać, Veliku Kladušu i druge gradove u kojima je ovaj problem eskalirao i moraju raditi svoj posao te pronaći održivo rješenje u kojem će ravnopravno sudjelovati svi dijelovi BiH i niži nivoi vlasti u našoj državi.

– Još prije tri mjeseca zatražio sam raspravu u Parlamentu BiH o spremnosti države za eventualne probleme sa migrantima, ali nije bilo reakcije Vijeća ministara koje se oglušilo na ove zahtjeve, smatrajući da nema problema ove vrate niti potrebe da reaguju – kaže Šepić.

Istina, tada nije bilo ovih problema u BiH, ali je njegova reakcija bila blagovremena i odgovorna.

– Nakon što je situacija prerasla u stvarni problem, još sam nekoliko puta ovu temu aktuelizirao, a nakon obilaska migranata u Bihaću i razgovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnima u USK kantonu, na zadnjim sjednicama održanim 20. juna i 5. jula uputio sam novu inicijativu i poslaničko pitanje, te zatražio da ministar Dragan Mektić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić, posjete USK i aktivno se uključe u rješavanje nastalog problema, jer je to njihov direktni posao – naglašava Šepić.

Poslanik NB je govorio da je tokom svog boravka u Njemačkoj, prije 2 mjeseca, u susretima sa zvaničnicima Vlade i Parlamenta Njemačke tražio pomoć po pitanju migranata i tada su mu rekli da su i oni još prije tri godine uputili dopis institucijama BiH da im pošalju akcijski plan za eventualnu migrantsku krizu i da su sve zemlje Zapadnog Balkana to uradile, da koriste sredstva EU za rješavanje problema migranata u svojim zemljama.

– Jedino BiH nikada nije niti odgovorila na dopis. To je nažalost stanje odsustva odgovornosti i nesposobnosti ljudi koji vode Vijeće ministara i državu BiH i zato dugo govorim o tome da je neophodno da BiH dobije novu politiku i generaciju političara koji će znati i moći nešto suštinski uraditi za zemlju i sve nas u njoj – dodao je Šepić.

Related posts