Nabavka pasoša i dalje neizvjesna

Nabavka pasoških knjižica za građane Bosne i Hercegovine, čije okončanje je bilo planirano najkasnije do 21. marta ove godine do kada je na snazi okvirni sporazum sa sadašnjim dobavljačem, neće biti završena. Ishod ovakvog stanja ozbiljno dovodi u pitanje izdavanje pasoša nakon ovog datuma.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je već dva puta raspisivala tender za nabavku ovih obrazaca, ali su oni oba puta poništeni nakon što je Ured za razmatarnje žalbi BiH (URŽ) uvažio žalbe jednog od ponuđača zbog prigovora o ograničenoj konkurentnosti.

Informacija o prevazilaženju trenutnog stanja u pogledu osiguravanja pasoških knjižica za građane Bosne i Hercegovine bila je razmatrana 18. januara na 88. sjednici Vijeća ministara BiH i donesen je zaključak da menadžment IDDEEA-e, uvažavajući preporuke URŽ-a, obnovi procedure i Vijeće ministara informira o načinu rješavanja pitanja problematike štampanja pasoških knjižica, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Menadžment IDDEEA-e je, postupajući po zaključku Vijeća ministara BiH, u proteklom periodu razmotrio sve mogućnosti te je zaključeno da ne postoji rješenje koje bi bilo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima jer trenutno važeći okvirni sporazum, koji je zaključen 2014. godine, ne ostavlja mogućnost za produženje ugovora čime su institucije Bosne i Hercegovine stavljene u položaj ovisan o sadašnjem dobavljaču.

Preporuke URŽ-a će kod ponovnog raspisivanja tendera biti u potpunosti ispoštovane, ali je sad već izvjesno da se nabavka ne može okončati do 21. marta ove godine te je hitno potrebno naći rješenje kako građani nakon nakon ovog datuma ne bi bili uskraćeni za pravo na pasoš.

S obzirom da je IDDEEA iscrpila sve zakonske mogućnosti za prevazilaženje ove situacije, Vijeću ministara BiH je danas upućena Informacija o poduzetim aktivnostima na prevazilaženju trenutnog stanja u pogledu osiguravanja pasoških knjižica za građane Bosne i Hercegovine sa prijedlogom da ovo tijelo Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku uputi prijedlog za izmjenu, odnosno dopunu Zakona o javnim nabavkama.

Očekujemo da će se Vijeće ministara aktivno uključiti u rješavanje situacije jer se radi o pitanju od općeg interesa za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Related posts