Na 29. sjednici GV Bihać usvojen Nacrt Odluke o komunalnim taksama

Na današnjoj 29. sjednici GV Bihać, vijećnici su, između ostalog, dali podršku Nacrtu Odluke o komunalnim taksama i Prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća.

Kada je u pitanju Nacrt Odluke o komunalnim takasama, prema riječima Jasmina Stambolije, šefa Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, izradi Nacrta nove Odluke o pristupilo se, prvenstveno, radi zaprimljenog zahtjeva Ustavnog suda Federacije BiH.Također, predloženim Nacrtom odluke brisane su odredbe koje se odnose na obavezu plaćanja komunalne takse za korištenje taksi stajališta na području grada Bihaća.

„Predloženim tekstom Odluke, a u cilju postizanja što veće kvalitete poslovnog okruženja i poboljšanja kvaliteta usluga koje Grad Bihać kao jedinica lokalne samouprave pruža postojećim privrednicima i novim potencijalnim investitorima, predloženo je smanjenje komunalne takse za istaknutu firmu za 20%, smanjenje komunalne takse za reklamne panoe, samostojeće reklamne panoe, reklame na stubovima javne rasvjete i reklamne panoe na nosačima na fasadi građevine za 10%, smanjenje komunalne takse za organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima za 10%, smanjenje komunalne takse za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije, korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije i korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta za oko 5%.“ – istakao je Stambolija.
Kada su u pitanju financijski efekti izmjene Odluke o komunalnim taksama u dijelu koji se odnosi prema privrednicima i novim potencijalnim investitorima, oni bi prema nepotpunim podacima iznosili oko 120.000 KM, što je značajan iznos rasterećenja privrednika u gradu Bihaću.

Kada je u pitanju Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća, prema riječima Dženate Župa-Džehverović, šefice Službe za imovinsko-pravne i katastarske poslove, projektom želi se izraditi digitalni katastar komunalnih uređaja kao i uspostaviti metode daljeg održavanja, sakupljanja podataka, načina korištenja i izdavanja tih podataka na najsavremeniji način.

„Vrijednost i značaj postojanja katastra komunalnih uređaja u digitalnom i ažurnom obliku je od iznimnog značaja za postojan i prosperitetan razvoj jednog grada i očituje u dobivanju jeftinije podloge katastra komunalnih uređaja, zadovoljenju sve većih potreba za geodetskim planovima katastra komunalnih uređaja različitih razmjera za potrebe urbanizma, bržu i lakšu evidenciju o komunalnim instalacijama, brže izdavanje podataka za potrebe pravnih i fizičkih lica i povećanje efikasnosti rada službe nadležne za geodetske poslove“ – istakla je Župa-Džehverović.

 

Related posts