Moguće ukidanje osam odsjeka na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću nastavio je sa drugim upisnim rokom brucoša u 2017/2018. akademskoj godini.

Od ukupno 23 odsjeka prvi upisni rok pokazao je da je upitno osam, dok petnaest ispunjava postotak. Drugi upisni rok odlučit će tako o opstanaku određenog broja odsjeka.

Kako su kazali u Rektoratu, stanje je zadovoljavajuće, s obzirom na broj učenika, koji su ove godine završili srednju školu, ali i stanja na drugim univerzitetima.

Težu situaciju na Univerzitetu najavljuju narednih godina.

Iako je Univerzitet ‘osvježio’ odsjeke sa novim ili razdvajanjem postojećih, to prema trenutnoj upisnoj politici nije privuklo studente. Trenutno je upisano oko 400 studenata, što je daleko ispod normi za opstanak nekih odsjeka.

Prema riječima rektora Fadila Islamovića drugi upisni rok će pokazati stvarnu sliku i tek tada će se znati šta činiti.
Odsjek bosanski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu, do sada nije bio upitan. Ove godine sa još nekoliko odsjeka mogao bi biti zatvoren zbog nedostatka studenata, iako je kvota ranije smanjena.

Određen broj studenata za nastavak školovanja odlučio se u drugim kantonima, na privatnim fakultetima ili u zemljama EU, međutim i to, kada se sabere, ne može ublažiti primjetnu razliku.

Ove godine na fakultete se upisuje generacija rođena 1998 i dijelom 1997 . Od toga najviše ih je rođeno u Cazinu – 995, a najmanje u Bosanskom Petrovcu 141. – piše radiosarajevo.

Related posts