MMF će tražiti novi način raspodjele PDV-a?

Šta će biti uvjeti za kredit koji spašava 2021. godinu

Bosna i Hercegovina će uskoro započeti nove pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) za kredit koji će stabilizirati državne finansije u narednoj godini, kada se očekuje najteži ekonomski udar pandemije koronavirusa.

Kako saznaje „Dnevni avaz“ iz dobro obaviještenih izvora, među najvažnijim pitanjima koja će se nametnuti tokom pregovora bit će i osjetljivo pitanje raspodjele sredstava s jedinstvenog državnog računa.

Dogovoreni koeficijenti

Naime, svi indirektni porezi, PDV, carine i akcize slijevaju se putem Uprave za indirektno oporezivanje BiH na jedan račun, odakle se onda dijele prvo državnim institucijama, a potom entitetima, i to prema ranije dogovorenim koeficijentima.

Upravo taj omjer raspodjele državnog novca je nerijetko kamen spoticanja, s obzirom na to da sadašnji propisi daju prostora za različite vrste malverzacija, budući da se mjeri prema mjestu potrošnje. Sredstva se dijele prema koeficijentu, a onda se naknadno rade poravnanja prema kojima, to dosadašnje iskustvo govori, uglavnom Federacija BiH mora vraćati dio novca manjem bh. entitetu.

Naime, postoji mogućnost da će se tokom pregovora tražiti od MMF-a da nametne preciznije i efikasnije rješenje za raspodjelu prihoda te da se to dogovori u okviru pisma namjere za novi kreditni aranžman.

Stručnjaci, kako saznajemo, traže da se koeficijent raspodjele dogovara na osnovu podataka o naplaćenom, a ne samo prijavljenom porezu na dodanu vrijednost, što bi trebalo biti mnogo poštenije i preciznije. Također, trenutno rješenje je na izvjestan način privremeno, jer se dogovoreni fiksni koeficijenti onda dodatno pregovaraju, zavisno od podataka koji se kasnije prikupe.

Jačanje ekonomije

Ono što je do sada jasno jeste da će MMF novi kredit uvjetovati opsežnim setom reformi za narednu godinu, koji će uključivati smanjenje administracije i jačanje privatnog sektora, ali o kontroli javnih nabavki, o čemu se špekulira, neće biti riječi. To je, kako smatraju naši izvori bliski ovoj instituciji, izričito pitanje agencija za provođenje zakona. MMF će za kredit od oko milijardu maraka, koliko se država planira zadužiti kako bi pokrila budžetske rupe, zahtijevati od vlasti da reforme budu poticaj za ekonomski rast u narednim godinama. 

Rampa za nova prava boračkih kategorija

Kako saznajemo, jedan od ključnih uvjeta MMF-a će biti sprečavanje uvođenja bilo kakvih novih obaveza u boračkom i penzionom sektoru. Već odavno međunarodne institucije traže od BiH da smanji pritisak ovih primanja na budžete i realni sektor. Ovaj put će, kako saznajemo, biti vrlo čvrsti u namjeri da spriječe uvođenje dodatnih primanja ili novih prava za ove kategorije. 

Izvor: Avaz.ba

Related posts