Misija OSCE-a i lokalne vlasti u borbi protiv korupcije

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini bila je organizator tematskih sastanaka kojima je 4. decembra u Cazinu i 5. decembra u Bosanskoj Krupi obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji se obilježava devetog decembra, u utorak je u Bosanskoj Krupi održan sastanak koji je imao za cilj podizanje svijesti i razmjenu informacija o aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije. Sastanku su prisustvovali predstavnici misije OSCE-a kao organizatori, zatim predstavnici lokalnih zajednica, Pete policijske uprave Bosanska Krupa, sudske vlasti, članovi timova za borbu protiv korupcije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

„Kao što znate ured OSCE-a je i organizator današnjeg sastanka koji ima za temu „Borba protiv korupcije“. Razlog zašto smo organizirali današnji sastanak jeste zato što devetog decembra svugdje u svijetu se obilježava međunarodni dan protiv korupcije tako da smo mi to odlučili obilježiti i ovdje u Bosanskoj Krupi, ali također i u gradu Cazinu jučer. Mi smo danas okupili relevantne osobe, kako iz civilnog društva tako i institucija i lokalnih vlasti s ciljem da podižemo svijest kod svih tih i također da ih potaknemo na dijalog znači da se uključe u procese koji se odnose na borbu protiv korupcije. Jer kao što znamo borba protiv korupcije je nešto što se tiče svakog od nas. Korupcija kao takva jeste rak rana našeg društva i samim tim potrebne su sve snage, sve snage relevantnih aktera da se uključe u te procese“, ističe Romela Karačić iz Ureda Misije OSCE-a u Drvaru.

Bosanska Krupa i Cazin kao domaćini sastanaka odabrani su, kako kaže predstavnica Misije OSCE-a, zbog toga što imaju svoje planove integriteta usklađene sa kantonalnom strategijom.

O Planu integriteta Bosanske Krupe kroz diskusije govorio je i načelnik Armin Halitović.

„Grad Cazin i Općina Bosanska krupa su prvi na području Unsko-sanskog kantona koji su ušli u ovaj projekt i mi smo u oktobru prošle godine donijeli akcioni plan u borbi protiv korupcije. Donijeli smo niz važnih akata i unutrašnje organizacije koja je potrebna da se taj nivo korupcije smanji. Mi smo svjesni činjenice da je korupcija uzela maha u Bosni i Hercegovini a mi što se tiče lokalne uprave Bosanske Krupe ćemo učiniti sve da to svedemo na minimum“, rekao je načelnik Halitović.

Ispred policijskih struktura na ovom sastanku je bio načelnik Pete policijske uprave MUP-a Unsko-sanskog kantona Rifet Šahinović i komandir Adnan Hasić, koji su kazali da policija obavljajući svoje redovne zadatke, na propisan način rješave i prijave korupcije. MUPUSK izradio je i obrasce putem kojih će se moći anonimno prijaviti svaki pokušaj korupcije ili zloupotrebe položaja, ali se na ovom sastanku posebno govorilo o izradi odluke o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju.

Jusuf Bajraktarević, koordinator Plana integriteta Grada Cazina, kazao je da je Cazin prva lokalna zajednica na području USK koja je u Gradskom vijeću usvojila Plan integriteta za borbu protiv korupcije.

„Cilj je preventivno djelovanje u suzbijanju korupcije, prepoznavanje rizika i ovakvi sastanci su nama iskustvo da jedni drugima pomažemo i zajednički sarađujemo jer ne mjeri se integritet pojedinca nego integritet sistema u cjelini i želimo da ohrabrimo građane da se u Bosni i Hercegovini može živjeti i raditi bez korupcije a to možemo postići samo sistemskim djelovanjem, zajednička sistemska borba protiv korupcije na principima vladavine zakona i prava a to je i perspektiva za ulazak u evroatlanske integracije. Bolje je na vrijeme prepoznati rizik, upravljati rizicima nego se baviti posljedicama“, dodaje Bajraktarević

Osim značajne uloge medija, veliku ulogu u programu borbe protiv korupcije imaju i organizacije civilnog društva. Ispred tog sektora sastanku je prisustvovala Elma Velić iz NVO BK 2001

„Ovaj sastanak je vrlo bitan iz više razloga. Prije svega da nas sviju osvijesti malo više i da vidimo u kojem smo segmentu mi zakazali, a druga stvar je da možemo zaključke sa ovog sastanka podijeliti dalje i reći drugima kako i na koji način da se bore protiv korupcije“, zaključuje Velić.

Učesnici sastanka diskutovali su o svim pitanjima koja mogu dovesti do povećanja efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti organa uprave na svim nivoima vlasti, a pogledali su i dokumentarni film o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju.

Related posts