Ministarstvo za pitanja boraca i RVI Vlade USK raspisalo konkurs za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija

Ministarstvo za pitanja boraca i RVI Vlade USK raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2017/2018 godinu.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 3/05, 1/09 i 29/2012) kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, kao i djeca umrlog demobiliziranog branioca, do navršene 25. godine života koji su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama i koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica u kontinuitetu najmanje godinu dana.

– Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Alije Đerzeleza 6 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Obrazac zahtjeva, zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i Odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu općina Unsko-sanskog kantona kao i na službenoj web stranici Vlade USK na linku http://vladausk.ba/…/konkurs-za-dodjelu-stipendija-stud…/455 , kaže Dževad Malkoč, ministar za pitanja boraca i RVI.

Related posts