Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK: Sastanak sa direktorima vodovodnih preduzeća

Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Unsko-sanskog katona održao je danas radni sastanak sa predstavnicima vodovodnih preduzeća s područja Unsko-sanskog kantona. Uz ministra Polimanca i njegove saradnike sastanku su bili prisutni i predstavnici Komisije za koncesije USK a sastanak je tematski bio posvećen ubrzanju postupka zaključenja ugovora o koncesiji o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje.

Do sada su samo operatori vodovodnih sistema u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu dostavili zahtjeve za zaključenje ugovora o koncesiji. Stav je Ministarstva poljoprivrede da cijena treba biti simbolična, po kubnom metru vode koji se zahvata.

Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Komisijom za koncesije, pripremiti i dostaviti Vladi kantona na razmatranje, izmjene Dokumenta o politici dodjele koncesija i precizirati cijenu koncesija o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje, te precizirati da se 60 posto uplaćenih sredstva vraća komunalnim preduzećima za projekte u oblasti vodosnabdijevanja, dok će 40% biti usmjereno na projekte istraživanja u vodoprivredi.

Related posts