Mine iz rata i danas ugrožavaju živote stanovnika USK

Unsko-sanski kanton je jedan od onih dijelova Federacije BiH sa najvećim procentom rizične sumljive površine zagađene minama, sa oko 105 miliona kvadratnih metara. To direktno ugrožava oko 129 mjesnih područja ili oko 160 hiljada stanovnika kantona. Proces deminiranja ide dosta sporo, jer kako je kazano, država za deminiranje ne izdvaja gotovo nikakava novčana sredstva i sve se uglavnom svodi na donacije. Značajan dio deminiranja učinjen je zahvaljujući Oružanim snagama i Federalnoj upravi civilne zaštite, međutim, s obzirom na veličinu kontaminiranog prostora minama, cjelokupni posao ide dosta sporo.

Prema riječima načelnika Općine Bužim Zikrije Durakovića, u proteklim godinama ova Općina je realizirala nekoliko projekata kojima su uklonjene prijetnje mina i ubojitih neeksplodiranih sredstava u užem djelu grada i gušće naseljenim mjestima.

Pored Bužima, i vlasti u Cazinu su 2009-e godine donijele svoj plan protivminskog djelovanja u kojem stoji da ova lokalna zajednica do 2017-e godine treba biti očišćena od mina. Plan je skoro pa ostvaren, tvrdi koordinator za deminiranje Grada Cazina Senad Ždralić.

Po završetku okruglog stola prisutni su imali priliku pogledati i pokaznu vježbu spašavanja unesrećenog iz minskog polja koju su izveli pripadnici B tima Federalne uprave civilne zaštite i Crvenog križa Grada Bihaća.

Related posts