Mezarje na ulazu u Veliku Kladušu još nije propisno zaštićeno i ograđeno

Budući da Općina Velika Kladuša trenutno nema građevinskog inspektora,Silić je tada izjavio da će „kada načelnik općine odredi službenika da obavlja posao građevinskog inspektora, investitoru biti naređeno da pomenuto mezarje propisno zaštiti i ogradi“.

Ovo porodično mezarje se nalazi na parceli k.č. 2503/2 PL 4202 i vlasništvo je Sulejmanagić Mevlide, a potkopao ga je Hušidić Marko zvani Coco kao investitor i Mujakić Ismet, vlasnik firme 15. April iz Šumatca, koja je bez građevinske dozvole i pored zabrane izvođenja radova od strane općinskog građevinskog inspektora vršila iskopavanja, s očiglednom namjerom da se ovo mezarje sruši, te najvjerovatnije u konačnosti dođe do pomenute parcele na način kako to kod nas biva.

Hušidić i Mujakić su prije tri mjeseca sa susjedne pacele k.č. 2054/1 iskopali preko 20 mezara, između ostalih i mezar istaknutog Kladuškog prvoborca Hilmije Burzića koji je bio ograđen i sa velikim nišanom, a što po starom premjeru predstavlja k.č.1206 koja je nekad bila Vakufska, a u naravi je mezarje te u katastarskim knjigama je i vođena kao „Groblje kraj puta“,što se jasno vidi iz Prijavnog lista iz 1970 godine.

Ovo mezarje je u nacionalizaciji 1970 godine oduzeto od Vakufa, a 2011 godine Općina Velika Kladuša je ovo mezarje prodala Hušidiću. Nezvanično saznajemo da na ovom mjestu Hušidić namjerava graditi restoran.

U Protestnom pismu koje je 22.12.2016.god Medžlis Islamske Zajednice Velika Kladuša uputio Službi za građenje,komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša,traženo je da se radovi obustave jer se na pomenutoj parceli „još uvijek nalaze mezarluci“.

Tadašnji građevinski inspektor Općine Velika Kladuša Ilfad Eminić je u obavijesti koju je 13.01.2017.godine proslijedio Medžlisu Općine Velika Kladuša,iste obavijestio da je 25.10.2016 zapečatio gradilište, te izdao prekršajni nalog za investitora i izvođača u isnosu od 18.500 KM.

Međutim ,Ismet Mujakić je skinuo inspekcijsku traku i radovi su nastavljeni, a skidanje inspekcijske trake se tretira kao krivično djelo (op. a. „Skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka“).

Zbog ovakvih djela podnijete su krivične prijave protiv Hušidić Marka i Ismeta Mujakića zbog krivičnog djela povreda mira pokojnika član 379.stav 1 Krivičnog zakona F BiH, te krivičnog djela iz Člana 326. “Krivičnog zakona FBiH”, “Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova”. Kantonalno tužilaštvo provodi detaljnu istragu u vezi sa cijelim ovim slučajem.

Vlasnica parcele kč 2503/2 PL 4204 Sulejmanagić Mevlida ,na kojoj se nalazi porodično mezarje Sulejmanagić, a koje je bespravnim radovima potkopao i ugrozio Hušidić, ne želi da iskopava i premješta ovo mezarje jer se isto nalazi na njenoj vlastitoj parceli, te niko drugi nema pravo da to učini bez njenog pristanka.

Od izjave Silića za radio Velika Kladuša da se mezarje „mora propisno žaštiti i ograditi“ prošlo je mjesec dana ,a nije učinjeno ništa, osim što je Hušidić oko mezarja postavio samo nekoliko tankih dasaka i plastičnu mrežu.

Uslijed učestalih kiša koje su gotovo svakodnevno padale proteklih dana ovo mezarje se već dosta urušilo i ukoliko se hitno ne poduzmu konkretne mjere i investitoru ne naloži da ih propisno zaštiti samo je pitanje vremena kada će se potpuno srušiti.

Budući da je Sulejman Silić građevinski inženjer sa dugogodišnjim iskustvom,vrlo dobro zna da je jedini način da se mezarje propisno zaštiti,od predstojećih kiša i zime, betonski podzid isto kao što su zaštićeni i susjedni objekti.

I pored neviđenog pritiska koji na vlasnicu ove parcele vrši Hušidić,a u namjeri da ovu parcelu otme, ona je odlučna i ne želi da svoju imovinu prepusti, čak i ako dođe do njenog djelimičnog ili potpunog urušavanja.

Ukoliko dođe do rušenja mezarja usljed ne poduzimanja konkretnih mjera, vlasnica je i najavila krivičnu prijavu protiv odgovorne osobe u Općinskom organu uprave.

U ovaj slučaj uključio se i ured Ombudsmena u Bosni I Hercegovini te je od Općine Velika Kladuša zatražio informacije vezane za ovaj predmet.

S obzirom da je Sulejman Silić već najavio da se konačno mora nešto poduzeti u vezi sa ovom bespravnom gradnjom investitora Hušidić Marka na parceli 2053 i pored zabrane izvođenja građevinskih radova od strane tadašnjeg građevinskog inspektora i ugrožavanjem ovog mezarja, te da je u svojoj izjavi za lokalni radio jasno rekao da će „investitoru biti naređeno da pomenuto mezarje propisno zaštiti“, a budući da je trenutno veoma kišovito vrijeme, te da dolazi zima postavljaju se logična pitanja kada će investitoru biti naređeno da propisno zaštiti mezarje ili možda još neko osim Hušidića priželjkuje da se ovo mezarje sruši?

vkportal.ba

Related posts