MATEMATIČKA MOZGALICA: Koji se brojevi kriju iza slova na slici?

Na slici je računska operacija oduzimanja potpisivanjem. Neke znamenke su zamijenjene slovima, a vaš zadatak je da otkrijete koje su to znamenke, odnosno šta se krije iz slova a, b i c. Rješenje je na dnu teksta.

Rješenje:

a=0

b=7

c=4

Related posts