Maligni melanom značajan problem u BiH

Maligne neoplazme kože, osobito maligni melanom je značajan javno zdravstveni problem u našoj zemlji jer nemamo podataka – jedinstvenog registra, jedinstvenog protokola niti organizacione jedinice -melanoma centar, izjavila je u intervjuu za Fenu predsjednica Euromelanoma za BiH Mr. sci. med. dr. Hana Helppikangas, spec. dermatovenerolog.

Naime, početkom juna ovo udruženje, zajedno sa partnerima, provodit će javno zdravstvenu humanitarnu kampanju EUROMELANOMA 2018. pod motom “BiH ima problem sa rakom kože”.

Dr. Helppikangas kaže da su zloćudni tumori kože najčešći zloćudni tumori kod ljudi, a broj oboljelih znatno raste u cijelome svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje se u svijetu dijagnosticira između dva i tri miliona zloćudnih tumora kože, od čega 160.000 melanoma. Incidenca melanoma u stalnom je porastu s prosječnim godišnjim porastom od tri do osam posto u različitim dijelovima svijeta.

– Kampanju Euromelanoma provode dermatolozi sa partnerima u 30 zemalja Evrope. BiH se priključila 2011. godine i od tada svake godine pruža građanima u sklopu kampanje besplatne preglede mladeža i sumnjivih promjena na karcinom kože. Kampanja se obavlja u zdravstvenim ustanovama u cijeloj BiH kao i na glavnim trgovima u mnogim gradovima – kaže dr. Helppikangas.

Po njenim riječima, u sklopu primarne prevencije promovioraju se i šire informacije o prevenciji, riziko faktorima i ranoj dijagnozi raka kože, vrši distribucija plakata i informativnih letaka, posjete školama i edukativna predavanja o negativnom uticaju UV zračenja te kako pravilno se zaštiti na suncu.

– Cilj kampanje je da se u sklopu sekundarne prevencije besplatno dermatoskopski pregledaju pacijenti kod kojih postoji sumnja na rak kože, a koji su targetirani kroz aktivnosti primarne prevencije i upute na dalje uspješno liječenje ukoliko je potrebno. Maligne neoplazme kože, osobito maligni melanom je značajan javno zdravstveni problem u našoj zemlji jer nemamo podataka – jedinstvenog registra, jedinstvenog protokola, niti organizacione jedinice-melanoma centar – upozorila je dr. Helppikangas.

Related posts