Koalicija u Gradskom vijeću Bihać još jednom na ispitu? Hoće li rušenje bespravnih objekata napraviti razdor u paktu GS-SDP-ASDA-DF? (FOTO)

Nakon usvojenog Budžeta Grada Bihaća i prvog pravog ispita za vladajuću koaliciju, na narednoj sjednici Gradskog vijeća, zakazanoj za 28. juni razmatrat će se Inicijativa za izmjenu Urbanističkog projekta „Dijela gradskog centra sa dijelom Trga maršala Tita“.

Iako posljednja tačka dnevnog reda, na prvi pogled bezazlena, jedna je od značajnijih tačaka koje će odrediti pravac politike u Gradu Bihaću u mandatu 2016.-2020.

Ovom inicijativom čiji podnosioci su vijećnik Gradskog vijeća Bihać Nedin Dedić i HUT “Aduna” d.d. Bihać vrlo vjerovatno bi se išlo u pravcu potpuno suprotnom političkom dogovoru GS-SDP-ASDA-DF, a koji se tiče rušenja odnosno legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Da koalicija nema usaglašen stav, jasno je bilo i na posljednjoj sjednici Statutarne komisije kada su ovu inicijativu prihvatili vijećnici GS, ASDA i DF, iako svoj stav na sjednici ovog radnog tijela mogu braniti činjenicom da utvrđuju samo osnov za podnošenje inicijative, a konačnu odluku da donosi Gradsko vijeće.

Međutim, i takva odluka članova Staturane komisije, a koji su iz GS, ASDA i DF je upitna, s obzirom na suprotnost mišljenja Federalnog i Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja. Naime, federalnim zakonom je jasno propisano da se izmjena plana može raditi najranije pet godina nakon donošenja plana (sporni plan donesen 2014.), a kantonalnim propisom ovaj rok nije definisan. Federalno ministarstvo predlaže da se u kantonalnom zakonu naprave te izmjene, a da do tad vrijedi rok propisan Zakonom o prostronom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Mišljenje Federalnog ministarstva

Inicijativu je odbio i gradonačelnik Fazlić, iako po svemu sudeći s obzirom da ne poduzima korake koji su vezani rokovima u famoznom rješenju o rušenju, najzadovoljniji bi bio da Incijativa prođe na Gradskom vijeću. Pojedini vijećnici za portal USN.ba baš sa tim tvrdnjama argumentiraju činjenicu da je gradonačelnik Fazlić prebacio “vruć krompir” Gradskom vijeću, što je vrlo vjerovatno i tačno s obzirom da su i članovi GS inicijativu podržali na Staturarnoj komisiji.

Mišljenje članova koalicije, a posebno iz stranke kojoj pripada gradonačelnik Fazlić (GS) je potpuno suprotno stavu i obrazloženju gradonačelnika prilikom odbijanja ove inicijative.

Posebno je bitno istaći da gradonačelnik u svom obrazloženju navodi da ne postoji zakonsko uporište, istovremeno članovi GS, ASDA i DF na Statutarnoj komisiji čiji je osnovni zadatak razmatranje zakonskog uporišta su podržali predmetnu inicijativu, da li je posrijedi neznanje ili raspad koalicije ostaje nam da vidimo.

U Statutarnu komisiju izabrani su:

Davor Župa (DF) – glasao ZA
Senad Dizdarić (ASDA) – glasao ZA
Ilda Alibegović (GS) – glasala ZA
Nedžad Mešić (SDP) – SUZDRŽAN
Adis Šušnjar (SDP) – SUZDRŽAN
Nijaz Malkoč (SDA) – glasao ZA
Asmir Budimlić (SDA) – glasao ZA
Hanka Hadžiabdić (ASDA) – glasala ZA
Elvedin Sedić (GS) – odsutan prilikom glasanja

Zašto raspad koalicije? Ukoliko koalicioni partneri imaju amneziju (Luka Modrić opa.) podsjećamo ih na sporazum:

/usn.ba

Related posts