Ključ na Sani u zimskom ambijentu

Stari grad Ključ, u istorijskim dokumentima poznat kao Ključ na Sani prvi put se spominje 1322. godine u vlasništvu plemićke porodice Hrvatinića, tačnije Vukosava Hrvatinića, strica čuvenog Hercega Hrvoja koji je sagradio kraljevski grad Jajce.

Poslije rata općina Ključ je u suradnji sa Zavodom za održavanje kulturno historijskog naslijeđa renovirala Tabor kule, osmanski dio starog grada, ali je srednjovjekovni grad Ključ na Sani i dalje netaknut, prekriven je gustim rastinjem, debelim bršljenom, urastao je u stijene koje se okomito uzdižu iznad današnjeg Ključa.

Pogledajte predivne fotografije zimske idile u Ključu na Sani.

Related posts