Ključ: Centar za ono malo duše što je ostalo nakon onovremenih patnji

Centar za mentalno zdravlje u Ključu zvanično je otvoren u aprilu 2004; iako je sa aktivnostima počeo još 1998 godine. Jedini je Centar ovakve vrste koji nije nansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke, već je napravljen uz angažman domaćih stručnjaka i sredstava koja su donirali prijatelji iz italijanske pokrajine Bolcano.

Njegova posebnost se ogleda u drugačijem pristupu u izlječenju koji podrazumijeva integraciju cijele zajednice u oporavak oboljele osobe.

Ključ je sredina koja je u posljednjem ratu imala evidentno ogroman broj žrtava, logoraša, a gotovo da nema osobe koja nije izgubila nekog iz porodice.

Kao posljedica toga kod brojnih su se javile traume koje su vremenom prerasle u ozbiljne mentalne poteškoće. Liječiti ove ljude bio je zadatak koje su pred sebe stavili stručnjaci iz Doma zdravlja na čelu sa neuropsihijatrom Behzadom Hadžićem. Pokrenuli su projekt Centra za mentalno zdravlje i tamo, na posve drugačiji način, prišli mentalnom ozdravljenju takvih lica.

U procesu izlječenja koriste inovativnije pristupe poput grupa samopomoći, analitičkih i grupa za podršku. U oporavak oboljele osobe nastoje uključiti cijelu zajednicu jer to, smatraju, nije samo posao profesionalaca. Na taj se način smanjuje stigma koja dodatno opterećuje mentalni poremećaj, a danas je nažalost još uvijek prisutna.

Jedna od neobičnijih metoda koje primjenjuju u radu je i okupaciona terapija. Pacijente se nastoji okupirati, tj. njihovu pažnju fokusirati na nešto što će ih učiniti korisnim zajednici, i to posebnom terapijom koja uključuje modeliranje, muziko-terapiju, relaksaciju ili neki drugi vid okupacije.

U konačnici, želja im je pomoći svima, smanjiti njihov stvarni osjećaj neugode ili izopštenosti u društvu, te prevenirati vrlo čestu institucionalnu stigmatizaciju od strane menadžmenta zdravstvenih institucija.

Vrijedi podsjetiti da već dugi niz godina ključki Centar važi za jednog od ozbiljnih lidera u oblasti pružanja usluga mentalnog zdravlja u BiH, ali i šire. U prilog tome govori i podatak da ovdje pomoć traže i dobivaju ne samo Ključani, već i građani s cijelog područja Kantona.

rtvusk.ba

Related posts