Kino, biblioteka, galerija, teretana- dozvoljen rad, čekaju se smjernice

Novinarska ekipa RTV USK provjerila je da li su za rad spremne kulturne i sportske ustanove u zatvorenim prostorima.

Federalni štab je u skladu sa povoljnom epidemiološkom situacijom je dozvolio rad kinima, bibliotekama, muzejima, galerijama i koncertnim dvoranama. Biblioteke, galerije i teretane još čekaju konkretne smjernice i mjere zaštite koje će morati pratiti. Početak rada sa korisnicima usluga planiran za ponedjeljak. U ovim prostorima je nužno osigurati preporučeni prostor za svaku osobu koja boravi unutar objekta, a broj osoba nije ograničen. Većina ovih ustanova je prestala sa radom prije dva mjeseca i spremno čekaju novi početak.

Izvor: rtvusk

Related posts