Kampanja „ GRAD BEZ GRAFITA – Zajedno za ljepši Bihać“

Uprava policije MUP USK-a u suradnji sa Međunarodnim programom pomoći u krivičnim istragama ( ICITAP ) i Međunarodnim biroom za borbu protiv narkotika ( INL) vlade Sjedinjenih američkih država kao i Gradske uprave Bihać koja će finansirati sam projekt, započela je pripreme na realizaciji kampanje „ GRAD BEZ GRAFITA- Zajedno za lijepši Bihać“.

Aktivnosti same kampanje oko uklanjanja neprimjerenih grafita, provesti će se dana 16. i 17.05.2018. godine sa početkom u 11 sati, gdje će pored policijskih službenika, učenici Osnovne škole „ Harmani 1“ koji su podržali i aktivno se uključili u ovu kampanju, pored samog uklanjanja grafita, građanima grada Bihaća dijeliti i promotivni materijal.

Osnovni cilj ove kampanje jeste uticati na svijest građana da se ispisivanjem neprimjerenih grafita, prije svega nanosi materijalna šteta kako pravnim tako i fizičkim licima te šteti ukupnom imidžu grada Bihaća.

Obaveza svih nas je očuvanje javnih površina, fasada, saobraćajnih znakova a posebno spomenika kulture i niko nema pravo da pisanjem neprimjerenih ili diskriminirajućih grafita narušava ljepote našeg grada.

Pozivamo sve građane grada Bihaća kao i medije, da podrže ovu kampanju i aktivno se uključe u realizaciji uklanjanja neprimjerenih grafita koji prevashodno daju lošu sliku grada Bihaća.

Related posts