Kamp Lipa, nastavak aktivnosti na prihvatu novih korisnika

Kamp Lipa je u svojim dosadašnjim aktivnostima radio na prihvatu novih korisnika koji su transportovani iz raznoh ilegalnih smještaja i skloništa, uz saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova.

S obzirom da je kamp još uvijek u izgradnji, u toku su radovi koji bi trebali optimizirati smještajne i uslove življenja.

Kamp je, uglavnom, ispunio svoje smještajne kapacitete, iako svakodnevno dolaze manje grupe novih korisnika, koji, prolazeći kroz predviđene procedure, budu smješteni i zbrinuti.

Sigurnosna situacija, nakon pobune koja se desila prije par dana, je zadovoljavajuća i konstantno se prati kako bi se detektovali nedostaci i spriječila eskalacija sila u svakom smislu.

Izvor: Cazin.net

Related posts