Kakve prehrambene navike imaju građani USK i LK bit će ispitano u 140 porodica

Biotehnički fakultet u Bihaću upriličio je prezentaciju projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Unsko-sanskom i Livanjskom kantonu. Ovo će biti dio velikog istraživanja u skladu s metodologijom EU koji, uz još pet javnih univerziteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Istočnom Sarajevu i u Mostaru, uz Zavod za javno zdravstvo FBiH i Institut za javno zdravstvo RS, provodi i koordinira Agencija za sigurnost hrane u BiH. Projekt će se provoditi od 2017. do 2021., uz finansijsku podršku Evropske agencije za sigurnost hrane.

Cilj ovog projekta je, kako kaže profesorica Vildana Alibabić, koordinatorica tima za realizaciju, istražiti kvalitet prehrane stanovništva BiH. Ovim se neće samo saznati kakav je kvalitet prehrane stanovništva USK već će se dobiti i podaci o unosu zagađivača koji se, eventualno, nalaze u hrani koju konzumiramo.

– Jedna vrlo interesantna specifičnost ovog projekta je što ćemo unutar svojih istraživanja tražiti nacionalna, tradicionalna jela i u taj softver koji ćemo koristiti za unos podataka unosit ćemo i naša tradicionalna jela i moći ćemo znati njihovu nutritivnu vrijednost, ali, eventualno, i negativne tvari, hemijske ili druge kontaminante koji se mogu naći u hrani – kaže prof. dr. Alibabić.

Bit će istraženo oko 140 porodica, od kojih će anketari potražiti odgovore na pitanja koliko se stanovništvo kvalitetno hrani i koliko je hrana kvalitetna. Istraživanja će otpočeti u Bihaću i Bosanskoj Krupi, a kasnije biti nastavljena i u ostalim općinama USK te u Livanjskom kantonu.

Usporedba s EU

– Podaci koje dobijemo bit će usporedivi na nivou EU sa svim drugim zemljama. Znat ćemo šta jedemo, kako konzumiramo koju hranu u kojim količinama, sa svim našim specifičnostima, specifičnim jelima, što je svakako od velikog značaja i interesa, maksimalno što više prikupiti takbih podataka – kaže prof. dr. Katica Arar, šefica Odsjeka za sigurnost hrane u Agenciji za sigurnost hrane u BiH.

/avaz.ba

Related posts