Kakva priča: Profesor iz Bihaća traži učenike koje je testirao školske 1975/1976 godine kako bi završio istraživanje

Prof. dr. sc. Osman Ramić 1975/76. školske godine provodio istraživanje u VIII razredu osnovnih škola na području Bihaća. Danas bi želio saznati nešto o učenicima koji su bili uključeni u istraživanje. Riječ je o učenicima koji su rodjeni iznedju 1959. i 1961. Godine a danas imaju izmedju 55 i 57 godina Oni su bili učenici osnovnih škola koje su u to vrijeme nosile naziv OŠ”Avnoj” i OŠ”Stana Sučević”. Istraživanje je tada provedeno za potrebe izrade diplomskog rada na Odsjeku Pedagogija i psihologija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. – piše bihac.net

Ovih dana prof. dr. sc. Osman Ramić provodi slično istraživanje sa učenicima IV razreda gimnazije na području USK-a. U istraživanje su uključeni i učenici IV razreda Tursko-bosanskog koledža u Bihaću, Umjetničke škole u Bihaću i Medrese “Džemaludin Čaušević” u Cazinu.

Jednim instrumentom su (Upitnik za učenike) uključeni i učenici završnih razreda srednjih stručnih škola s područja USK-a.

Istraživanje ima širi društveni značaj i poslužit će za pisanje knjige pod radnim naslovom: Personalistički sklop inteligencije, osobine ličnosti, učenje i izbor zanimanja, a ujedno će se doći do podataka o interesu učenika završnih razreda srednjih škola na području USK-a za nastavak školovanja.

S obzirom da prof. dr. sc. Osman Ramić želi komparirati neke od navedenih rezultata istraživanja iz tog perioda s dobivenim rezultataima sadašnjeg istraživanja, bilo bi dragocijeno ako bi se neke osobe koje pripadaju generaciji učenika VIII razreda školske 1975/76. godine u navedenim školama javile i odgovorile na neka pitanja. Prilog pismo.

POŠTOVANI PRIJATELJI!

Prepoznajte svoje ime i prezime na osnovu navedenih inicijala i oskudnih podataka s kojima raspolažem.

Inicijali vašeg imena i prezimena potvrđuju da ste bili učesnik u istraživanju koje je provedeno u VIII razredu osnovne škole u osnovnim školama na području Bihaća, školske 1975/76. godine.

Želio bih saznati nešto o učenicima iz navedene školske godine. Gdje sada žive i šta rade? Kako je teklo njihovo školovanje, jesu li zaposleni i kojom se vrstom posla bave?

Mali broj Vas je rođen 1959. g, nešto veći broj, 1960, a najveći 1961. godine i sada imate od 55 do 57 godina.

Ako prepoznate inicijale svoga imena i prezimena, molim vas da odgovorite na slijedeća pitanja tražene podatke dostavite putem e maila osmanpfb@yahoo.com ili putem telefona +387 61 180 877 ( Viber, SMS ili poziv)

Gdje sada živite__________________________________________________________
Šta ste po zanimanju i koju školu/fakultet, zanimanje ste završili?__________________
Imate li kontakt s nekim iz Vaše generacije školovanja? __________________________
Jeste li zadovoljni s onim što ste postigli u životu? _______________________________
Šta biste predložili današnjim učenicima?______________________________________
________________________________________________________________________

Kad biste mogli promijeniti stanje u školstvu, šta biste mijenjali?____________________
________________________________________________________________________

KOJI INICIJALI PRIPADAJU VAMA?

Slijedi spisak inicijala i spisak prezimena i imena. Zbog racionalnog korištenja prostora, inicijali su pisani u stupcima.

A.Z. B.S. B.B. B.G. Č.Z. D.Z. D.A. D.A. D.S. D.V. H.S. H.H. I. I. K.V. K.S. K.A. K.M. M.A. M.N. M.LJ. P.I. S.A. S.J. S.S. S.LJ. S.L. Š.LJ. T.N. T.S. V.A. A.S. B.Z. B.D. Đ.Z. G.Z. G.A. H.I. K.G. K.V. K.D. K.Z. L.S. L.S. M.H. M.M. M.A. M.S. S.Z. S.S. G.Š.

D.S. M.Ć Š.N. Š.G. B.B. B.F. B.V. L.S. B.D. B.D. B.M. B.N. B.N. B.A D.Z. D.DŽ. D.A. DŽ.S. G.A. G.B.

M.E. M.D. M.Z. M.A. O.Š. P.E. P.D. P.E. P.B. R.N.

R.N. S.G. Š.M. Z.M. B.M. Č.A. F.I. G.LJ. H.B. H.S. H.A. J.G. K.M. K.R. L.Z. LJ.N. LJ.M. M.B. M.B. M.D.

M.M. P.S. P.B. P.Z. P.A. S.J. S.V. T.D. T.Z. T.S.

V.N. A.N. A.M. A.M. A.A. A.H. B.S. B.N. B.H. Č.S.

Č.Z. D.R. D.R. D.A. D.M. H.S. F.A. K.I. K.R. K.E. K.M. K.M. K.Z. M.R. M.S. M.K. M.Š. O.R. R.M. S.I. S.J. P.M. B.Z. Č.Š. D.Z. D.S. D.I. D.S. F.S. F.S.

F.M. H.S. H.S. H.S. H.N. H.M. H.S. K.B. LJ.D. M.A

O.M. P.S. P.S. V.Z. R.D. R.J. S.J. Š.S. D.Z.

Primijetit ćete da se više puta javljaju inicijali isti, jer su učenici imali prezimena i imena s istim početnim slovima pa možda i sa istim prezimenom i imenom i morate pokušati prepoznati svoje inicijale.

Možda će Vam ova imena i prezimena, a pripadaju Vašoj generaciji, pomoći da lakše prepoznate inicijale svoga prezimena i imena.

SPISAK učenika s imenima i prezimenima koji su 1975/76. godine pohađali VIII razred u OŠ “Stana Sučević” i OŠ “Avnoj” u Bihaću.

Đaković Tatjana, VIII -2, OŠ “Avnoj” rođ. 1961. Bihać, Linić Zdenko, VIII – 4, OŠ “Avnoj”;

Radaković Dragica, VIII b, OŠ “Stana Sučević”, rođ. 1961. Čivgin Salko, VIII c, OŠ “Stana Sučević”

Alibašić Mehmed, OŠ “Stana Sučević” Hodžić Sead, Čekrlije

Kunić (Selimović) Zemina-sada živi u Bakšaišu,tel. 061 653 223 Selimović Jasna, Čekrlije

Huseinović Rasim, Čekrlije Huseinović Jasna, Čekrlije

Hafurić Sadeta, Čekrlije Dizdarić Fatka, Vinica

Dizdarić Remiza, Vinica Dizdarić Asmira, Vinica

Okanović Ramiz, Ružica

Omerdić Mevlida, Klisa, rođ. 1960. g. VIII b, OŠ “S. Sučević” Mešić Kada, Založje

Mujnović Rifet, Založje Mahmutović Smajo, Založje

Kovačević Ratko, Malo Založje Mešić Munir, Založje

Salihagić Husein, Vinica Salihagić Hasan, Vinica

Korčić Enes, Orljani Remić Muenesa, Orljani

Kolčaković Mirsad, Orljani Kolčaković Merima, Orljani

Dupanović Mirsad, Ribić Alijagić Enver, Ribić

Alijagić Rizo, Midžića Mahala Čović Zemina, Ribić

Kasupović Ismeta, Založje Čivgin Salko, Ribić

Piralić Fahiza ili Hafiza, Midžića Mahala Sefić Husein, Čekrlije

Muminović Edhem, Čekrlije Dizdarić Zejna, Vinica

Dizdarić Dedo, Vinica Beronja Nada, Radić

Remić Suada, Orljani Dedić Refik, Ribić

Vajzović Jasna Gverić Refik

Uz dužno poštovanje i zahvalnost za saradnju šaljem Vam lijepe pozdrave iz Bihaća.

prof. dr. sc. Osman Ramić

Ul. 5. korpusa 21

B i h a ć

Kontakt: 061 180 877

osmanpfb@yahoo.com

 

Related posts