Kako očistiti istoriju pretraživanja na svim platformama?

Kako ćete doći do istorije pretraživanja na Facebooku? Pa, to zavisi o tome koju platformu koristite – Android, iOS ili web.

Kako do istorije pretraživanja na Facebooku na uređaju s Androidom?

Kucnite na sličicu s tri vodoravne linije, skrolajte do Help and Settings i odaberite Activity Log.

Kucnite na Filter i zatim Search History.

Dobićete pregled svih nedavnih pretraživanja.

Kako do istorije pretraživanja na Facebooku na uređaju s iOS-om?

Kucnite na sličicu s tri vodoravne linije i otvorite Settings pa Activity Log.

Kucnite na Category i odaberite Search History.

Dobićete pregled svih nedavnih pretraživanja.

Kako do istorije pretraživanja na webu?

Otvorite svoj profil na Facebooku i kliknite na dugme View Activity Log.

U traci Filters s lijeve strane odaberite opciju More.

Kliknite na Search History.

Dobićete pregled svih pretraživanja na Facebooku ikad.

Kako počistiti cijelu istoriju pretraživanja?

Bez obzira koju platformu koristite, kucnite ili kliknite na Clear Searches pod Activity log. Cijela vaša istorija pretraživanja Facebooka biće obrisana.

Kako ukloniti samo dio povijesti pretraživanja?

Poželite li ukloniti samo jedan dio ili stavku pretraživanja, postupak će se razlikovati od platforme do platforme. Za Android i iOS kucnite na X uz pretraživanje koje želite ukloniti, dok na webu trebate kliknuti na dugme Edit uz stavku koju uklanjate, pa zatim kliknuti na Delete.

Related posts