Izvjestitelj Evropskog parlamenta za BiH: EU ne ulaže dovoljno napora u BiH, naročito po pitanju migracija

Paulo Rangel, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, obratio se na današnjoj sjednici Odbora za vanjske poslove povodom predstavljanja Paketa proširenja 2020 i Ekonomsko-investitionog plana za Zapadni Balkan.

Rangel je kazao da u slučaju BiH vjeruje da bi Evropski parlament trebao biti pozitivniji, te djelovati stimulativnije.

– Mislim na 14 ključnih prioriteta, u čije ispunjavanje bi se trebali uključiti na mnogo proaktivniji način. Uvijek pozivamo na ulaganje napora i dobru volju, ali ponekad nismo u mogućnosti da se uključimo na pravi način, ne samo sa finansijskom pomoći već i sa ljudskim resursima – izjavio je Rangel.

Naglasio je da to ovisi i o donosiocima odluka u BiH, ali je još jednom naglasio da Evropska unija ne ulaže dovoljno napora. Izdvojio je jedan domen, a to su migracije. Ukazao je da su one zanemarene i u Izvještaju, te je upozorio da je Evropska unija mogla učiniti mnogo više.

– Ovo je ključno pitanje za ljudska prava, ključno pitanje za Evropsku uniju i mogli smo uraditi mnogo više, ne samo finansijski već i saradnjom sa lokalnim, entitetskim i državnim vlastima – zaključio je Rangel.

Izvor: Faktor.ba

Related posts