Izjednačiti naknade za sve porodilje u FBiH

Zastupnik u Parlamentu Federacije Dennis Gratz pokrenuo je inicijativu za donošenje Zakona o porodičnom fondu FBiH, kojim bi se osigurala jedinstvena prava i naknade za sve porodilje na području cijele Federacije.

Naknade za porodilje u FBiH razliku se od kantona do kantona, a zavise i od toga da li je porodica uposlena ili ne. Za nezaposlene porodilje naknada se kreće od jednokratne pomoći od 100 KM u Unsko-sanski kanton, do 300 KM za prvih šest mjeseci u Posavskom kantonu. U Kanton Sarajevo ta naknada je 180 KM u prvih šest mjeseci. U Zeničko-dobojskom kantonu nezaposlene porodice dobivaju 72 KM u prvih šest mjeseci i 258 KM jednokratne pomoći

Zaposlene porodilje u nekim kantonima dobivaju maksimalan iznos plate, ako rade u vladi ili općinama.

“Tražim uvođenje jedinstvenih naknada za porodilje, osiguranje obaveznog odsustva za oba roditelja u prvoj godini života djeteta, kao i rasterećenje poslodavaca u vezi sa obavezama prema roditeljima koji su dobili djecu – posebno u slučajevima korištenja odsustva”, kazao je Gratz.

Related posts