Inspekcija za građevinske poslove Grada Bihaća zabranila JKP Komradu Bihać radove na uređenju stadiona u naselju Turija?

Često prozivana Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća, posebno dio službe koji se odnosi na građevinske radove na području Bihaća je prije nekoliko dana imala pune ruke posla.

Naime prema informacijama i dokumentima sa kojima raspolaže portal USN.ba, u Turiji je zabranjeno izvođenje radova rekosntrukcije lokalnog stadiona.

Ova priča ne bi bila toliko zanimljiva, da prema izjavama svjedoka i fotografijama, radove nije izvodilo gradsko preduzeće “Komrad” koje je po ko zna čijem nalogu došlo da izvodi radove a za koje prema zapisniku inspekcije nisu stvoreni svi zakonski uslovi.

Ono što će biti veoma zanimljivo u narednom periodu, ispitati odgovornost prije svega nalogodavca da “mašinerija” gradskog preduzeća izvodi ovakve radove. Svakako da je za ovo najodgovorniji direktor ove firme Vid Šantić, pa po skali organ koji je imenovao dirketora, Gradsko vijeće koje je imenovalo Nadzorni odbor i Skupštinu ovog preduzeća.

Prema zapisniku, radovi su obustavljeni dok se ne prikupe potrebne dozvole.

Related posts