Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH (za period od 03.11.‐07.11.2021. godine).

Padavine koje se prognoziraju u narednim danima uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Analizirajući navedene izvore podataka, prognozirano je povećanje vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save). Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području gornjeg toka sliva rijeke Une, Sane, Vrbasa, Bosne, Spreče i Drine.

Prognozirana povećanja vodostaja na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja rijeka iz korita. Eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima na navedenom dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP‐om.

Napominjemo da se ova Informacija daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na stanje vodostaja. U slučaju znatnije promjene u ovom periodu, Agencija će dati novu ažurnu Informaciju o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednih pet dana, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts