Imenovan novi Nadzorni odbor BH Telecoma

BH Telecom d.d. Sarajevo dobio je novi Nadzorni odbor nakon što je prethodnim članovima istekao mandat.Skupština dioničkog društva donijela je odluke o razrješenju i imenovanju na svojoj 59. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 17. jula ove godine, a odluka je danas objavljena.

Za vršioce dužnosti imenovani su Almir Tahirović, Almina Pilav, Mirko Rogić, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić.

U Nadzornom odboru BH Telecoma više nema Svetlane Cenić i Vjekoslava Ivankovića.

Imenovanje je izvršeno na period do okončanja konkursne procedure, a najuduže na period od tri mjeseca.

Izvor: Klix.ba

Related posts