Granična policija BiH: Do sredine oktobra spriječen ulazak 12.831 migranta u BiH

Granična policija BiH je do sredine oktobra spriječila 12.831 migranta u pokušaju ilegalnog ulaska u BiH sa teritorije susjednih zemalja, dok je 5.061 osoba koja je ilegalno prešla granicu predata u nadležnost Službe za poslove sa strancima, rekao je direktor Granične policije BiH Zoran Galić.

On kaže da su ove osobe uglavnom iz Pakistana, Sirije, Irana, Avganistan i Iraka, što korespondira sa najčešćim državljanstvima migranata u području istočnog Mediterana i dokazuje uzročno-posljedičnu povezanost između zbivanja u tom regionu i na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti.

Galić je u Dubrovniku, na regionalnom sastanku o jačanju pomorske saradnje graničnih policija regiona sa izlazom na Jadransko more, rekao da BiH bilježi pojačan migrantski pritisak od kraja 2017. godine.

On je dodao da se bilježi znatan rast broja otkrivenih krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem migranata, a kao primjere je izdvojio nedavno uspješno realizovane operativne akcije “Taurus”, “Oks” i “Centar”.

Prema njegovim riječima, Granična policija BiH preduzima mjere u skladu sa planom vanrednog angažovanja policijskih službenika i opreme u zonama odgovornosti jedinica koje su izložene pojačanom migracionom pritisku, te obavezno kontroliše teretna vozila.

Galić je kao značajan korak u borbi protiv ilegalnih migracija naveo i angažovanje policijskih službenika iz drugih policijskih agencija koji zajedno sa pripadnicima Granične policije vrše nadzor granice.

Na današnjem regionalnom sastanku razmatrani su i budući modaliteti saradnje, naročito u oblasti razmjene informacija i najboljih praksi iz oblasti pomorske bezbjednosti na Jadranu.

klix.ba

Related posts