Gradsko vijeće Bihać usvojilo Odluku o financiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2018. godinu

Nakon što je u januaru ove godine GV Bihać donijelo Odluku o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću, nastojeći pomoći djeci koja idu u srednju školu na području grada Bihaća, vijećnici GV Bihać na današnjoj sjednici usvojili su Odluku o financiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2018. godinu.

Kako je istaknuto tokom rasprave, u toku 2017. godine 753 učenika srednjih škola u Gradu Bihaću, je iskoristilo pravo na isplatu novčanih sredstava, koja su im mjesečno isplaćivana. Sa polovinom mjeseca maja prestalo je pravo maturantima, a od septembra 2017. godine u pravo je uvedeno 138 novih korisnika, što znači da se radi o istom broju korisnika. Trenutno ima 615 rješenja koja su na snazi do 31.12.2017. godine.

“ Svaki mjesec je neophodno osigurati sredstva u budžetu Grada u iznosu od 43.877 KM, a do 23. novembra 2017. godine isplaćeno je ukupno 240.125 KM. To govori koliko smo pomogli našim sugrađanima koji su u stanju socijalne pomoći”- kazao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Za realizaciju ove Odluke u Budžetu grada Bihaća za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 320.000 KM. Danas usvojenom Odlukom utvrđuju se korisnici, kriteriji i način finansiranja troškova javnog prevoza redovnih učenika srednjih škola, sa prebivalištem na području grada Bihaća, u periodu februar-juni, te septembar-decembar 2018. godine.

Pravo na finansiranje troškova prevoza imaju samo učenici srednjih škola čija je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole najmanje 5 (pet) kilometara, a pripadaju jednoj od slijedećih kategorija: djeca bez roditeljskog staranja, djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece, djeca sa invaliditetom, djeca roditelja koji se sami staraju o djetetu, roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u F B i H u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ukoliko u porodici ima jedan učenik srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u F BiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju troškova prevoza i ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosječne neto plate isplaćene u F BiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, pravo na subvenciju troškova prevoza ima drugo, treće i više djece.

Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju troškova prevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole.

Kopije mjesečnih karata ili potvrdu prevoznika učenici su dužni dostaviti u JU „Centar za socijalni rad“ Bihać, radi provođenja kontrole utroška doznačenih sredstava. Grad Bihać može privremeno ili trajno prekinuti finansiranje troškova prevoza učenika, ukoliko dođe do znatnog smanjenja prihoda zbog objektivnih okolnosti na koje Grad Bihać ne može uticati.

Related posts