Građani BiH smatraju da će “korupcije kod nas uvijek biti”

Najveći broj građana BiH (42,6 posto) smatra da će „korupcije kod nas uvijek biti, mada se može smanjiti“, dok je 27 posto građana koji misle da se „korupcija u našem društvu nikako ne može suzbiti“.

Da se „korupcija u našem društvu može znatno smanjiti“ smatra 14,3 posto stanovnika BiH, dok 7,5 posto vjeruje da se korupcija može potpuno iskorijeniti.

Ovo su rezultati istraživanja stavova građana Bosne i Hercegovine o korupciji koje je agencija Prime Communications provela u prvoj polovini 2016. godine. U istraživanju je učestvovalo 1.000 ispitanika tehnikom usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je višeetapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška plus-minus tri posto).

Generalni zaključak je da je korupcija u bosanskohercegovačkim institucijama veoma prisutna i da je najviše prisutna u zdravstvu (76,9 posto), političkim partijama (76,4 posto), organima vlasti entiteta (75,0 posto), organima vlasti države (74,5 posto) i preduzećima u javnom vlasništvu (73,5 posto).

Prema mišljenju građana BiH korupcija je najmanje prisutna kod nevladinih organizacija (38,5 posto), međunarodnih organizacija (39,4 posto), vjerskih organizacija (40,8 posto), medija (46,6 posto) i privatnom sektoru (55,6 posto).

Related posts