Građani BiH “ispeglali” 8,7 milijardi maraka, čak 493,6 miliona potrošili u inostranstvu

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2016. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH.

Riječ je o globalnim brendovima MasterCard, Visa i American Express, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.

Prošle godine ukupan broj aktivnih kartica bio je 2.042.280, za razliku od 2015. godine kada je bilo 2.013.219 kartica kod građana BiH. To je povećanje od 29.061 kartice u odnosu na 2015.

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizirane karticama u zemlji i inozemstvu iznosila je 8,791.381.069 maraka, što je povećanje u odnosu na 2015. kad je realizirana vrijednost transakcija bila 7,663.585.465 maraka.

Od ukupne vrijednosti transakcija realiziranih upotrebom kartica u zemlji i inozemstvu, u 2016. godini, putem ATM aparata podignuto je gotovine u iznosu od 6,244.340.685 maraka ili 71 posto vrijednosti, a na POS aparatima je realizirano 2,547.040.384 marke ili 29 posto vrijednosti.

U protekloj godini postotak realizirane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 82 posto, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 18 posto od ukupnog prometa putem kartica.

Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 112 maraka u 2016. godini i veća je u odnosu na pretprošlu godinu za tri maraka. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici je u 2016. godini iznosio 4.305 maraka, za razliku od 2015. godine kada je bio manji i iznosio je 3.807 maraka. Dakle, zabilježeno je povećanje u visini od 498 maraka.

U protekloj godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, građani BiH su, preko kartica izdanih u našoj zemlji, realizirali iznos od 493,665.871 maraka, što je za 62,836.827 maraka više u odnosu na godinu ranije.

Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 157,432.300 maraka, a robe i usluga na POS uređajima je realizirano u visini od 336,233.572 maraka.

Strani građani su karticama svojih banaka iz inozemstvu na ATM i POS uređajima bh. banaka u 2016. godini realizirali 1,469.698.415 maraka, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1,075.006.118 maraka, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizirano u visini od 394.692.297 maraka.

Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je ukupno 1.512 instaliranih ATM uređaja i 27.353 POS uređaja, od toga 26.324 u trgovinama i 1.029 na šalterima banaka.

Sve banke u BiH nude internetsko bankarstvo ili neku vrstu elektronskog bankarstva. Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge.

Ovom vrstom usluge obuhvaćeno je ukupno 383.761 subjekt, dok je u 2015. godini bilo ukupno 314.777 subjekata koji su koristili ovu uslugu.

Od ukupnog broja korisnika internetskog ili neke vrste elektronskog bankarstva, 48.053 je bilo pravnih subjekata i 335.708 fizičkih osoba, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Related posts