Godišnjica formiranja Petog korpusa: Borba koja je zadivila svijet

U subotu 21. oktobra, navršava se 25 godina od osnivanja Petog korpusa Armije RBiH. Bio je jedan od ukupno sedam korpusa Armije RBiH.

Formiran je 21. oktobra 1992. godine na slobodnoj teritoriji sjeverozapadne Bosne, odnosno Cazinske krajine. Komanda korpusa se nalazila u Bihaću, a zona odgovornosti korpusa obuhvatala je kompletnu Bosansku krajinu.

Korpus je rastao u potpunom okruženju, suprostavljajući se višestruko brojnijem i daleko naoružanijem neprijatelju. Korpus je ratovao protiv jednica secesionista AP ZP Zapadana Bosna. Njih je vodio Fikret Abdić, koji je blisko sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojnopolitičkim rukovodstvima.

Tokom operacije “Sana 95”, vođene u jesen 1995. godine, Peti korpus je potpuno porazio Abdićeve snage i oslobodio Veliku Kladušu, porazio srpske snage i oslobodio slijedeće gradove: Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, da bi na kraju ove operacije u sadjejstvu sa Sedmi korpus Armije RBiH oslobodio i Sanski Most. Peti korpus se smatra jednim od najmoćnijih i najslavnijih korpusa Armije RBiH.

O Petom korpusu i njegovom velikom oslobodilačkom pohodu pisali su i izvještavali brojni domaći, ali i strani mediji. Video Atifa Dudakovića u kojem sa čizmama u rukama ispred svojih boraca forsira rijeku Sanu, od generala je napravilo planetarnog heroja.

Susret Petog i Sedmog korpusa bio je posebno dirljiv, jer je značio veliki povratak prognanih Krajišnika u svoje domove i na svoja ognjišta.

Related posts