GO SDA Bihać: Pozdravljamo dogovor o izmještanju migranata iz Bire

Gradski odbor SDA Bihać pozdravlja usvojene zaključke sa održanog sastanka ministra Selme Cikotića i predstavnika vlasti sa USK-a, nakon kojih će početi izmještanje migranata s područja grada Bihaća.

Izražavamo zadovoljstvo što je Ministarstvo sigurnosti BiH počelo sprovoditi konkretne poteze i aktivnosti u cilju rješavaja migrantske krize u Bihaću i drugim mjestima. Od gradskih vlasti u Bihaću i Vlade USK-a očekujemo da konkretnim aktivnostima što prije omoguće izmještanje migranta iz Bire.

Podsjećamo da je GO SDA Bihać podržao izmještanje migranata iz Bire i sa gradskih ulica Bihaća i njihovo smještanje u centar Lipa, djelujući kroz Gradsko vijeće podržao sve odluke koje su vodile u tom smjeru, kako bi se migranti zbrinuli, a samim tim kontrolirala sigurnosna i zdravstveno epidemiološka situacija u gradu Bihaću.

Smatramo da u rješavanju migrantske krize ne smije biti politiziranja i populizma, te mora postojati puna koordinacija svih nivoa vlasti u BiH, od državnih do lokalnih. Posljednje aktivnosti daju nam nadu da će se kriza rješavati upravo na takav način.

Izvor: Faktor

Related posts