Genesis projekt: Formirana radna grupa sa ekspertima iz oblasti psihologije i pedagogije

Radna grupa će upravo u prostoru sekundarne prevencije nasilja u školama nastojati dati svoj doprinos kako bi se pravovremeno i preventivno osnažile proklamovane aktivnosti, ali i ciljevi…

BIHAĆ, 11. septembra – U sklopu projekta sekundarne prevencije nasilja nad i među djecom u osnovnim školama, na kojem radi nevladina organizacija „Genesis Project“, danas je formirana Radna grupa koju će činiti eksperti iz oblasti pedagogije i psihologije.

Radi se o konkretiziranju aktivnosti kroz angažman domaćih stručnjaka, a provoditi će se u svim osnovnim školama na području USK-a. U projekt je, kao svojevrstan koordinator, uključeno i resorno ministarstvo.

 Izvor:  Cazin.net

Related posts