Filma Harisa Bilajbegovića o zločinima u Sanskom Mostu

Ovaj film nastao je na osnovu stvarnog događaja za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.

Nekolicina aktera filma su u stvarnom životu tokom rata proživjeli strašna iskustva. Svjedok Rajif Begić u filmu glumio je samog sebe.

Jakom voljom, energijom i hrabrošću pred Haškim tribunalom i pred Sudom BiH dao je iskaze protiv srpskih zločinaca.

31. maja 1992. godine njegovo selo Begići i okolna sela napadnuta su osvojenaod strane četnika. Svi muškarci su, zajedno držani, morali marširati u pravcu mosta u selu Vrhpolje. Na putu do mosta nekoliko njegovih komšija hladnokrvno su ubijeni od strane Jadranka Palije, medju njima i njegov mladji brat. Na mostu su zarobljenici poredani u jedan red i jedan po jedan ubijeni. Bili su natjerani da skaču u vodu sa mosta. U vodi su ustreljeni od strane četnika.

Medjunarodni sud za bivšu Jugoslaviju počeo je sa radom decembra 1994. i podigao ukupno 161 optužnicu.

26. maja 2011. godine uhapšen je Ratko Mladić, najtraženiji ratni zločinac Evrope. Posljednji traženi ratni zločinac Goran Hadžić uhapšen je 20. jula 2011.

Related posts