Federalno ministarstvo poljoprivrede unaprijedilo i povećalo podršku pčelarstvu u FBiH

Danas je u organizaciji Saveza pčelara FBiH i Privredne komore FBiH organiziran okrugli sto na temu “Stanje i perspektive pčelarstva Federacije BiH sa posebnim osvrtom na buduću podsticajnu politiku i pravilnik o ocjenjivanju meda u Federaciji BiH”.

Donošenjem Pravilnika o pčelarstvu, uspostavom Registra pčelara i pčelinjaka, povećanjem podrški za pčelarstvo za proizvodnje i uvrštavanjem podrški kroz strukturne mjere, te mjere iz oblasti veterinarstva Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva posljednjih godina značajno je sistemski unaprijedilo ovu oblast. Zahvaljujući tome, sada se raspolaže s podacima o broju pčelara, pčelinjaka i pčelinjih zajednica, načinu pčelarenja (stacionarni i/ili seleći pčelinjaci), tipu košnica, definisane su katastarske općine i katastarski broj parcele gdje su smješteni pčelinjaci, kao i geografske koordinate parcele (GPS) za svaki pčelinjak. Navedeni podaci omogućavaju sistemsko praćenje što je od velikog značaja za unapređenje ove oblasti dok podaci koje sadrži Registar služe kao osnova za kreiranje mjera i politika u funkciji razvoja pčelarstva i zaštite zdravlja pčela. 

Kada je u pitanju broj pčelara i pčelinjih zajednica, te podsticajna politika sa nivoa Federacije BiH od donošenja Pravilnika o pčelarstvu i uspostave Pčelarskog registra povećan je broj upisa i ažuriranje pčelara i pčelinjaka. Tako je u 2019. godini podsticano svega 275 pčelara koji su pčelarili sa 30687 košnica za što je ukupno izdvojeno 352.638,00 KM, dok je  u 2021. godini osigurana podrška po Modelu direktne podrške proizvodnjama, za 1694 pčelara (126 pravnih i 1568 fizičkih lica) koji su pčelarili sa 115261 košnica, u vrijednosti od 828.861,00 KM. 

Putem projekta IFAD sufinansirana su sa 40% ukupno 224 kompleta opreme za pčelare (sanduci, rojevi i druga oprema) u vrijednosti od 219.582,00 KM i sa 80% sufinansirana je nabavka oprema za udruženja u vrijednosti od 102.347,00 KM. 

Ako se navedenom pridodaju i strukturne mjere za unapređenje pčelarske proizvodnje, ukupna podrška pčelarstvu s federalnog nivoa u prošloj godini iznosila je preko 1,3 miliona KM, bez uključenih podrški koje daju kantoni i gradovi/općine. 

Pored direktne podrške po proizvodnim košnicama, navedene strukturne mjere su predviđene kroz Model podrške ruralnom razvoju i ogledaju se u podršci investicijama za nabavku košnica, napredne opreme i opreme za selidbu u pčelarstvu. Osigurana su i sredstva za uvođenje standarda kao i certifikaciju organske proizvodnje u pčelarstvu do 75% ostvarenih troškova certifikacije. Po Modelu ostalih vrsta podrški, između ostalog, i za pčelare su predviđena sredstva za podršku zadrugama, subvencioniranje troškova izlaganja, organiziranje simpozija, sajmova kao i subvencija troškova rada udruženja i saveza u skladu sa listom prihvatljivih troškova. Također, u ovoj godini podržana je i nabavka laboratorijske opreme koja će dodatno poboljšati kontrolu kvaliteta pčelinjih proizvoda.

Učesnicima okruglog stola obratio se Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Šemsudin Dedić koji je današnji skup iskoristio i za obilazak laboratorija Federalnog zavoda za poljoprivredu u kojima se vrše kontrole kvalitete meda i drugih poljoprivedenih proizvoda.

“Siguran sam da imamo vrhunske pčelare, a veliki broj poljoprivrednih proizvođača i njihovih porodica živi od uzgoja pčela i pčelinjih proizvoda. U ovoj godini mogu očekivati daljnje unapređenje ambijenta za bavljenje pčelarstvom i veću podršku njihovom radu”, kazao je ministar Dedić.

Moderatori okruglog stola, Marinko Ivanković, direktor Agromediteranskog zavoda Mostar i prof. dr Ahmed Džubur, predsjednik Odbora za poljoprivredu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zajedno s ostalim učesnicima okruglog stola istakli su obavezu cijelog društva da se osigura zdrav okoliš za buduće generacije i omogući im se da imaju raznoliku i zdravu ponudu hrane, u kojoj pčele i drugi oprašivaći igraju značajnu ulogu. Predstavnici pčelara iznijeli su i određene primjedbe administrativne prirode, kao i prijedloge za njihovo otklanjanje.

Pored ministra Dedića, svojim prisustvom okrugli sto podržali su i Omer Kurtović, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu, Nijaz Bajramović, pomoćnik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH i Halil Omanović, direktor PIU jedinice IFAD pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

“Ovom prilikom želim se zahvaliti na dosadašnjoj podršci Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na čelu s ministrom Dedićem te se nadamo da ćemo zajedno nastaviti sa daljnjim jačanjem oblasti pčelarstva u našoj zemlji”, kazao je predsjednik Saveza pčelara FBiH Rehad Deljo.

Učesnici današnjeg okruglog stola vjeruju da će današnje diskusije značajno pomoći podizanju opće javne svijesti o važnosti očuvanja pčela i važnosti pčelarstva za poljoprivredu, doprinijeti povećavanju proizvodnje meda kako bi bili manje ovisni o uvozu.

Prema informacijama iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvoz meda vrši se u nekoliko zemalja svijeta od čega dominiraju zemlje Arapskog zaljeva. U narednom periodu očekuje se plasman na nova tržišta, a za dvije kompanije s poručja Federacije BiH odobren je i plasman meda na tržište EU, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related posts