Dualni sistem obrazovanja uskoro u srednjim školama u USK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK pokrenulo je inicijativu o pokretanju dualnog obrazovanja u stručnim srednjim školama na području ovog kantona.

Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, rekao je da je cilj da se učenicima omogući da tokom obrazovanja stiču konkretna znanja i iskustva u zanimanjima za koja se školuju.

Istakao je da je prije svega potrebno u narednom periodu donijeti zakonske propise kojima bi se regulisao ovakav vid obrazovanja i odnos između škola, učenika i privrednih subjekata.

“U ovom trenutku izvjesno je da ćemo se oslanjati na austrijski model dualnog obrazovanja koji se pokazao veoma efikasnim u praksi i već smo pokrenuli saradnju po tom pitanju sa njihovim obrazovnim institucijama”, rekao je Ramić.

Prema njegovim riječima, dualni model obrazovanja podrazumijeva da učenici tokom školovanja rade u privrednim subjektima te na taj način stiču konkretna znanja i iskustva, ali da imaju i određenu nadoknadu za svoj rad.

Ramić je istakao da je sadašnji nastavno-obrazovni proces u srednjim stručnim školama odavno prevaziđen i da ne postiže dobre rezultate.

“Jednostavno, vi imate primjere da učenici završe školovanje za neko konkretno zanimanje i često posjeduju samo teoretska i nepotrebna znanja koja su neupotrebljiva za zanimanja kojima će se baviti. Takvim učenicima je potrebno vrijeme da nauče i savladaju poslovne vještine, što poslodavcima često stvara probleme”, pojasnio je Ramić.

On nije mogao precizirati kada bi ovakav način obrazovanja trebalo da zaživi u praksi, ali je izrazio nadu da će se to desiti do naredne školske godine.

nezavisne.com

Related posts