Državljanstvo BiH naturalizacijom stekle 11.463 osobe

Na objavljeni poziv iz 2015. godine za sve osobe koje su stekle državljanstvo Bosne i Hercegovine naturalizacijom poslije 6. aprila 1992., a prije 1. januara 2006. javilo se oko 70 osoba, potvrđeno je Feni u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Naime, Ministarstvo civilnih poslova je dužno, na osnovu Zakona o državljanstvu da provede reviziju statusa osoba naturaliziranih poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine.

Ministarstvo razmatra status osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom, a koje prethodno nisu imale dodijeljen jedinstveni matični broj (JMB), ili kojima je na teritoriji BiH dodijeljen novi jedinstveni matični broj (JMB) državljana BiH, u ovom periodu.

S tim ciljem, Ministarstvo razmatra informacije koje pružaju osobe o kojima se radi, kao i informacije prikupljene po službenoj dužnosti, a na zahtjev Ministarstva, osobe o kojima se radi i nadležni organi u BiH, moraju mu dostaviti sve potrebne informacije u roku koji Ministarstvo odredi.

– Ako se osoba odazove zahtjevu za dostavom informacija, Ministarstvo mu može oduzeti državljanstvo, a ako osoba time ne ostaje bez državljanstva, Ministarstvo može svojom odlukom oduzeti državljanstvo BiH u određenim slučajevima – pojašnjeno je Feni.

To se može dogoditi ukoliko propisi koji su bili na snazi na području BiH u vrijeme naturalizacije nisu bili primijenjeni, ili ako je državljanstvo stečeno prevarnim ponašanjem, lažnim informacijama ili prikrivanjem bilo koje relevantne činjenice te u slučaju nepostojanja stvarne veze između BiH i državljanina koji uobičajeno ne boravi u BiH.

Državljanstvo BiH neće se oduzeti ukoliko osoba o kojoj se radi ispuni uvjete za naturalizaciju ili olakšanom naturalizacijom i ako je jasno da osoba o kojoj se radi nije bila svjesna da propisi nisu bili primijenjeni.

– Državljanstvo BiH prestaje danom dostavljanja odluke Ministarstva o njegovom oduzimanju. Ako adresa stanovanja ili mjesto prebivališta te osobe nisu poznati ili se ne mogu utvrditi, državljanstvo BiH prestaje danom objavljivanja obavještenja o odluci Ministarstva u Službenom glasniku – kažu u Ministarstvu.

Bez obzira na odredbe Zakona u slučajevima kada je osobi dodijeljeno državljanstvo više puta po različitim osnovama, Ministarstvo će zaključkom objediniti postupak revizije te donijeti jedinstvenu odluku o statusu naturaliziranog državljanina.

Opći poziv za sve osobe koje su stekle državljanstvo naturalizacijom poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine, je imao rok od jedne godine, koji je počeo teći od dana objavljivanja općeg poziva od 5. oktobra 2015. godine do 5. oktobra 2016.

Prvobitni broj naturaliziranih državljana bio je 24.507, i toliki broj predmeta upravnog postupka je preuzelo Ministarstvo civilnih poslova BiH od Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana.

Protekom vremena taj broj se smanjivao (rješavanjem predmeta, ažuriranjem evidencija i baza podataka), tako da je sada ukupan broj osoba koje su naturalizacijom stekle državljanstvo 11.463.

Iz Ministarstva su istaknuli da je razlog za objavljivanje ovog općeg poziva od 5. oktobra 2015. veliki broj nepoznatih adresa osoba koje podliježu postupku revizije, te osobe se više ne nalaze na adresama u BiH koje su prijavile u vrijeme sticanja državljanstva, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inozemstvu.

Podsjetili su da su se u medijima pojavljivali netačni navodi da se provodi treća revizija državljanstava, ali iz Ministarstva civilnih poslova kažu da je revizija jedna i traje u kontinuitetu od 1999. godine, a poziv je raspisan treći put kako bi se omogućilo svim bh. državljanima koji podliježu reviziji, da budu obaviješteni o svojim obavezama, a posebno osobama s nepoznatim adresama.

Na ovaj način treći put pružena je mogućnost svima koji su predmet revizije da dostave traženu dokumentaciju (Opći pozivi iz 2006., 2008. i 2015. godine), ukoliko žele da zadrže stečeno državljanstvo BiH.

– Osobe koje se nisu javile na poziv od 5. oktobra 2015. godine, neće snositi bilo koju vrstu sankcije niti će im se oduzeti državljanstvo BiH, ali i dalje imaju zakonsku obavezu da dostave dokumentaciju (dokaze) u svrhu revizije državljanstva – zaključuju u Ministarstvu.

Reviziji državljanstva ne podliježu oni koji su ga stekli po osnovu prebivališta na teritoriji BiH na dan 6. april 1992. godine, a imali su državljanstvo neke od republika bivše SFRJ niti oni koji su državljanstvo stekli po osnovu ostvarenih dvije godine boravka do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH na dan 1. januar 1998. godine.

Također, reviziji ne podliježu ni oni koji su državljanstvo stekli po osnovu tri godine prebivališta ili boravišta na teritoriji BiH do 1. januara 2000. godine, ni oni koji su državljanstvo stekli po osnovu sporazuma o dvojnom državljanstvu s drugom državom ili oni koji su ga stekli odlukom Vijeća ministara BiH kao osobe od naročite koristi za BiH.

Related posts