Dokument EU: BiH će ove godine dobiti status kandidata, a 2023. otvoriti pregovore o članstvu

U nacrtu strategije Evropske komisije nazvane “Vjerodostojna perspektiva proširenja za zapadni Balkan” navedeno je da bi BiH do 2019. godine trebala dobiti status kandidata, a 2023. godina spominje se kao godina kada bi EU trebala otvoriti pregovore o članstvu sa našom zemljom, piše Jutarnji list.

Hrvatski Jutarnji list navodi da je imao uvid u dokument koji Evropska komisija namjerava uskoro usvojiti. Riječ je zaštićenom dokumentu, a konačna verzija trebala bi se usvojiti i objaviti u februaru sljedeće godine, kako je najavio u svom godišnjem govoru o stanju EU predsjednik Komisije Jean Claude Juncker.

BiH bi do 2019. godine trebala dobiti status kandidata ako do tada dovrši postupak slanja odgovora iz Upitnika Evropske komisije i ukoliko Komisija završi svoj dio posla. Albanija će, ispuni li uvjete, i Makedonija ako riješi pitanje imena s Grčkom, 2019. godine imati zamah u pregovorima o članstvu.

Godina 2023. spominje se kao godina u kojoj bi Crna Gora i Srbija trebale zaključiti pregovore o članstvu, a Bosna i Hercegovina ih otvoriti.

Godine 2024. potpisao bi se Ugovor o pristupanju između EU i Crne Gore te EU i Srbije, na prijedlog Evropske komisije i uz davanje pristanka Evropskog parlamenta. Taj bi ugovor trebale ratificirati sve države članice na vrijeme da bi te dvije države ušle u EU do kraja 2025. godine.

Iako je iz dokumenta vidljivo da su indikativni rokovi za dovršetak procesa integracije u članstvo u EU jasno navedeni samo za Crnu Goru i za Srbiju, jer su u ovom trenutku vodeći u tom procesu, u istom se nacrtu navodi da je ta perspektiva otvorena za sve “partnere” iz regije te da i dalje ostaje zasnovana na individualnim zaslugama. U dokumentu se namjerno ne spominje “šest država”, nego “šest partnera”, zbog Kosova koje još nije priznalo pet država članica Evropske unije.

Related posts