Dijana Dedić: “Imamo realnu sliku stanja u USK-u, u februaru nas čeka još posla”

Dijana Dedić, koordinatorica za evropske integracije Vlade Unsko-sanskog kantona.

BISCANI.NET: Šta je to Upitnik Evropske komisije i koja je njegova svrha?

Dedić: Upitnik Evropske komisije je analitički instrument politike proširenja Europske unije kojim Europska komisija procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja, odnosno kojim se utvrđuje stepen ostvarenih reformi kao i usklađenost domaćeg zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom po svim poglavljima pravne stečevine. Svrha Upitnika je da država kroz dostavljanje odgovora na pitanja pruži sveobuhvatan i detaljan pregled političkog, ekonomskog, pravnog i administrativnog sistema države koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU. Upitnik sadrži pitanja grupisana u tri cjeline: politički kriterij, ekonomski kriterij i sposobnost preuzimanja i primjene zakonodavstva EU.

BISCANI.NET: Koliko je tačno službenika u Unsko-sanskom kantonu radilo na izradi odgovora na Upitnik Evropske komisije. Koji je rok bio za izradu odgovora za Unsko – sanski kanton?

Dedić: Trenutno je nemoguće dati podatak koliko je tačno službenika bilo uključeno u ovaj proces, iz razloga što su u davanje odgovora uključeni državni službenici unutar Vlade Unsko– sanskog kantona, zatim imenovani koordinatori iz zdravstvenih te javnih ustanova iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, poljoprivrede i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave sa područja Unsko – sanskog kantona.

Vlada Unsko – sanskog kantona je donijela Odluku o uspostavljanju sistema koordinacije za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u kojoj je za 33 poglavlja pravne stečevine Evropske unije (EU), te političke i ekonomske kriterije, imenovala koordinatore i njihove zamjenike iz reda državnih službenika. Samo ovom Odlukom zaduženo je 40 državnih službenika da rade na procesu koordinacije i izrade odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Nadalje, analizom liste potencijalnih pitanja koja nam je dostavljena od strane Direkcije za evropske integracije Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine broj državnih službenika povećao se na 80.

Broj od 80 državnih službenika nije konačan jer u svim ministarstvima u skladu sa opisom poslova radnog mjesta, skoro svi državni službenici morali su ili da odgovore na neko od pitanja ili da se djelimično uključe u izradu odgovora.

Nakon toga smo zatražili da se iz svake javne i zdravstvene ustanove i zavoda, imenuje najmanje jedan uposlenik, kao koordinator iz te institucije, koji će biti kontakt osoba ministarstvima Vlade Unsko – sanskog kantona i na taj način uključili jos 20 uposlenika iz različitih kantonalnih institucija.

Osnovna uloga tog koordinatora bila je da osigura da njegova institucija dostavi odgovore na pitanja koja su u njihovoj nadležnosti. Da li su u izradi odgovora u tim institucijama učestvovali jedan, tri ili možda više uposlenika to u Vladi Unsko – sanskog kantona ne znamo, jer je to interni dogovor uposlenika te institucije.

Bitno je istaći da smo uz uključivanje predstavnika kantonalnih institucija zatražili imenovanje koordinatora iz Kantonalnog suda, Tužilaštva Unsko – sanskog kantona i svih općinskih sudova.

Uključivanje institucija smo završili sa imenovanjem koordinatora iz svih jedinica lokalne samouprave Unsko – sanskog kantona, dakle još 8 državnih službenika, koji su kroz izradu odgovora na pitanja za koja smo zatražili od njih odgovor opet uključivali još najmanje 5 državnih službenika iz svojih općina/grada.

Iz svega gore navedenog vidljivo je da se radilo o ogromnom broju ljudi koji učestvuju u ovom procesu i da u Unsko – sanskom kantonu učesnici ovog procesa bili kantonalni, ali i općinski nivo vlasti, jako velik broj kantonalnih institucija, kao si sve pravosudne institucije.

Cilj nam je bio da svako na osnovu svog djelokruga rada odgovori na pitanja za koje je zatražen odgovor od Vlade Unsko – sanskog kantona.

BISCANI.NET: Kako je tekao cjelokupni proces izrade odgovora na pitanje iz Upitnika EK?

Dedić: Vlada Unsko – sanskog kantona je Upitnik Evropske komisije na engleskom jeziku dobila istog dana kada je on uručen našoj državi, dakle 09.12.2016. godine. U periodu od 12.12.2016. godine do 23.12.2016. godine održali su se sastanci za sva 33 poglavlja pravne stečevine te politički i ekonomski kriterijum.

Cilj sastanaka je bio da se pređe svako pitanje pojedinačno i da se utvrdi koji nivoi vlasti i koje institucije su nadležni. Uporedo sa održavanjem sastanaka Vladi Unsko – sanskog kantona su bili dostavljani prevodi pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Nakon što su navedeni sastanci održani, pristupilo se izradi odgovora na pitanja. Tokom cijelog ovog procesa u Vladi Unsko – sanskog kantona održavali smo sedmične sastanke koordinatora, na kojima smo utvrđivali stepen realizacije izrade odgovora i rješavali sporna pitanja, jer su na sastancima bili imenovani predstavnici svih organa uprave Unsko – sanskog kantona, kao glavni nosioci svih aktivnosti u ovom procesu.

Vlada Unsko – sanskog kantona imala je rok do 31.1 2017. godine da dostavi svoje odgovore na pitanja za koja je utvrđena nadležnost Unsko – sanskog kantona. S ciljem da se navedeni rok ispoštuje, na sjednici Vlade Unsko –sanskog kantona usvojena je odluka o rokovima za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika. Navedenom odlukom utvrđeni su rokovi za sva poglavlja pojedinačno, tako su najkraći rokovi imali koordinatori onih poglavlja gdje je Unsko – sanski kanton imao najmanje pitanja za odgovoriti i tu je bio rok do 09.01.2017. godine, naredni rok za izradu odgovora i dostavljanje istih Vladi Unsko – sanskog kantona na usvajanje bio je 16.01.2017. godine, da bi na kraju za poglavlja gdje je Vlada Unsko – sanskog kantona imala najviše pitanja, rok za dostavljanje odgovora bio 23.01.2016. godine.

Vlada Unsko – sanskog kantona je sve odgovore usvojila na sjednicama, a uporedo sa tim je išao i unos navedenih odgovora u informacioni sistem Direkcije za evropske integracije koji je uspostavljen za ovaj proces. Zvanično je naš kanton svoje odgovore unio u informacioni sistem 26.1.2017. godine i sa tim smo ovaj proces završili i prije roka i ujedno smo prvi kanton koji je taj posao uspješno okončao, odgovorivši na ukpuno 870 pitanja na 650 stranica teksta.

BISCANI.NET: Koja pitanja su ključna za sve kantone, pa tako i za USK?

Dedić: Važno je istaknuti da Upitnik Evropske Komisije između ostalog ima za cilj da prikaže realnu i trenutnu pravnu, političku, ekonomsku i administrativnu situaciju naše zemlje, u skladu s tim, mišljenja sam da je svako pitanje u kojem je zatraženo da kantoni daju odgovor jednako bitno, jer kroz davanje odgovora na svako od tih pitanja mi ćemo prikazati trenutno stanje u svim oblastima od zdravstva, obrazovanja, kulture pa do poljoprivrede.

No, ako uzmemo u obzir činjenicu da kantoni za neke od oblasti iz Upitnika imaju ili isključivu ili podijeljenu nadležnost sa Federacijom Bosne i Hercegovine, mogu istaknuti da davanje odgovora na pitanja na koja se očekuje odgovor samo od kantonalnog nivoa vlasti ustvari i jesu najveći izazov za nas.

Ja bih svakako istaknula oblasti obrazovanja i socijalne politike u kojima su kantoni uključeni u najveći broj pitanja na koja smo morali dostaviti odgovor.

Sad, kada smo već proces izrade odgovora završili, dobili smo realnu sliku stanja u Unsko – sanskom kantonu i uvidjeli naše nedostatke za proces koji nas tek očekuje. Uvidjeli smo, između ostalog, da moramo poboljšati postojeće baze podataka i napraviti one koje nam nedostaju, moramo unaprijediti statističke pokazatelje, provoditi pravne propise koje smo sami donijeli, raditi na reformi javne uprave, raditi na jačanju kapaciteta da bi uspješno mogli sve naredne procese koji nas očekuju uspješno završiti i što je najbitnije raditi na sprovedbi i ispunjavanju naših obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zaključen između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a koji je stupio na snagu 01.06.2015. godine i koji je ustvari glavni okvir koji uređuje odnose naše zemlje i EU.

Upitnik EK je proces koji je tražio da prikažemo trenutno i realno stanje i to je iskreno, lakši dio posla u poređenju s onim što nas tek očekuje. U narednom periodu procesi će biti puno teži i zahtjevniji, jer će se od nas zahtjevati mnoge reforme, usklađivanje zakonodavstva sa propisima Europske unije, prevođenje naših propisa na engleski jezik i još mnogo toga.

BISCANI.NET: Kako je izgledala obuka i priprema službenika za odgovaranje na upitnik? Šta je sve podrazumijevala? Da li su svi službenici bili spremni na taj izazov?

Dedić: Vlada Unsko – sanskog kantona je kao svi ostali kantoni u prošloj godini dobila listu potencijalnih pitanja koju je sačinila Direkcija za evropske integracije koja koordinira ovaj cjelokupni proces. Lista potencijalnih pitanja je urađena na osnovu pitanja iz Upitnika koje su dobile Srbija i Crna Gora koje su prije nas prolazile kroz ovaj isti proces.

Nakon toga smo utvrđivali nadležnosti unutar ministarstava i Ureda Vlade Unsko – sanskog kantona, postepeno uključivali kantonalne institucije u skladu sa njihovim nadležnostima i na kraju jedinice lokalne samouprave.

Za svako pitanje iz Liste potencijalnih pitanja i prije dolaska samog Upitnika znali smo da li je nadležnost našeg kantona i ko će sve biti dužan da učestvuje u izradi odgovora na svako od pitanja. Na kraju su državni službenici pristupili izradi odgovora na pitanja iz ove Liste.

S obzirom da je na velik broj pitanja iz Liste potencijalnih pitanja odgovor urađen i prije samog 09.12.2016. godine, kada je našoj državi zvanično uručen Upitnik EK i da smo na vrijeme uključili sve potrebne institucije i nivoe vlasti te utvrdili nadležnosti našeg kantona po pitanjima, spremno smo dočekali Upitnik Evropske Komisije.

Moram istaći da Unsko – sanski kanton učestvuje u projektu „Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji BiH“ koji implementira Vanjskopolitička inicijativa BiH u partnerstvu sa Public Administration International (PAI) iz Velike Britanije, a koji finansira Good Governance Fund (GGF) također iz Velike Britanije. Kroz navedeni projekat Unsko – sanski kanton je u proteklih godinu dana intenzivno radio na aktivnostima iz oblasti evropskih integracija, uključujući i aktivnosti koje su se odnosile na Upitnik EK sa Tamarom Mazal, stručnjakom za evropske integracije iz Republike Hrvatske, a koja je ujedno bila koordinator cjelokupnog procesa izrade odgovora na Upitnik EK u Hrvatskoj.

Njeno dugogodišnje iskustvo u poslovima evropskih integracija, a posebno činjenica da je koordinirala proces izrade odgovora na pitanje iz Upitnika EK u Hrvatskoj nam je mnogo pomoglo da potpuno spremno dočekamo, a sigurno i uspješno savladamo izazov koji nas je očekivao.

U mjesecu decembru smo, također, uz pomoć Vanjskopolitičke inicijative imali radionicu za uposlene u Unsko – sanskom kantonu sa Međak Vladimirom iz Republike Srbije koji je, isto kao Tamara, koordinirao ovaj proces u Srbiji.Tamara i Vladimir su nam prenijeli svoje iskustvo i još jednom pokazali značaj ovog procesa za našu zemlju.

Bez sumnje mogu potvrditi da su službenici u Unsko – sanskom kantonu bili spremni za posao koji se od njih očekivao i ovom prilikom moram pohvaliti sviju koji su bili uključeni u ovaj proces u našem kantonu, a posebno imenovane koordinatore ispred Vlade Unsko – sanskog kantona, koji su nosili svu težinu ovog procesa, a koji nije bio nimalo jednostavan niti lagan.

Ja znam da je često percepcija građana o državnoj službi negativna, međutim tokom ovog procesa državni službenici u Vladi Unsko – sanskog kantona su za uspješnu realizaciju obaveza iz Upitnika Evropske Komisije dali stvarno svoj maksimum. Od uručenja Upitnika EK proveli su praznike i vikende radeći na izradi odgovora, a sve sa ciljem da naš kanton uspješno i u roku ispuni svoje obaveze i vjerujem da će građani našeg kantona prepoznati uloženi rad i trud te vidjeti rezultate istog.

U mnogim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je bila zabrana korištenja godišnjih odmora za vrijeme izrade odgovora na Upitnika jer je to ujedno i bilo vrijeme mnogih praznika. U našem kantonu to nije bio slučaj. Međutim, tokom ovog cijelog procesa niti jedan državni službenik nije otišao na godišnji odmor, a kako se je radilo o periodu u kojem su mnogi bili iz zdravstvenih razloga odsutni s posla, to se nikako nije odrazilo na posao, jer su svi oni i bolesni i izvan svog radnog mjesta, radili na izradi odgovora. Mislim da se kroz sve ovo može vidjeti ozbiljnost, rad i trud koji su državni službenici kao imenovani koordinatori uložili tokom ovog perioda. Činjenica da smo posao završili i prije roka, bez imalo problema jasno potvrđuje sve navedeno.

BISCANI.NET: Možete li nam pojasniti kako izgleda priprema odgovora na jedno pitanje iz Upitnika?

Dedić: Koordinator poglavlja detaljno iščitava sva pitanja za koja kantoni moraju dostaviti odgovor u poglavlju koje koordinira, te za svako od njih određuje koje ustanove/institucije treba da daju odgovor. Nakon toga, prosljeđuje pitanje uključenim nadležnim institucijama iz Unsko – sanskog kantona na koje iste moraju sačiniti odgovor do roka koji odredi koordinator poglavlja.

Ukoliko u odgovoru sudjeluje više institucija koordinator poglavlja svima dostavlja pitanje i određuje rok za odgovor za sviju. Uz pitanje, koordinator poglavlja dostavlja i Smjernice za izradu odgovora na pitanja za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o Zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji Direkcije za evropske integracije, prema kojima treba da bude sačinjen odgovor. Također, ukoliko u pitanju ima više podpitanja koordinator odmah naglašava da se na sva pitanja mora dati odgovor u protivnom odgovor se smatra nepotpunim.

Nakon što sva ministarstva/institucije dostave svoje odgovore koordinator poglavlja pregleda odgovore i utvrđuje da li su urađena u skladu sa Smjernicama za izradu odgovora i da li su odgovori potpuni i jasni. Ukoliko koordinator uoči neke propuste u odgovoru, isti sa komentarima vraća na doradu i određuje rok za dostavljanje dorađenog odgovora. Nakon što prikupi sve informacije i utvrdi da su iste kompletne, koordinator poglavlja sve informacije uvrštava u jedan odgovor na ovo pitanje, vodeći računa da sve bude jasno i u skladu sa Smjernicama.

Kada koordinator poglavlja prikupi sve odgovore na pitanja iz nadležnosti kantona, a koje se tiču tog poglavlja, iste prosljeđuje kantonalnom koordinatoru koji također provjerava odgovore na sva pitanja te način njihove izrade. Ukoliko kantonalni koordinator ima primjedbe na izradu odgovora iste sa komentarima dostavlja koordinatoru poglavlja sa rokom za otklanjanje nedostataka.

Ukoliko nema primjedbi, kantonalni koordinator odgovore u formi materijala u kojem su navedena sva imena osoba i institucija koja su sudjelovala u davanju odgovora, šalje na sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona na usvajanje i davanje saglasnosti kantonalnom koordinatoru da se odgovori na to poglavlje unesu u informacioni sistem Direkcije za evropske integracije, kao službeni odgovor Vlade Unsko-sanskog kantona na pitanja iz tog poglavlja.

Sa ovom fazom postupak davanja odgovora je završen do momenta kada i ukoliko Direkcija za evropske integracije zatraži dopunu odgovora za određeno pitanje u određenom poglavlju.

Kao kantonalna koordinatorica za evropske integracije Vlade Unsko – sankog kantona naglasila bih značajnu ulogu Direkcije za evropske integracije Vijeća Ministara BiH. Kao koordinatori ovog procesa u našoj zemlji, obzirom na kompleksnu ustavnu strukturu naše zemlje, nemaju nimalo lagan posao, ipak bez obzira na sve uposlenici direkcije našem kantonu pružili su svu potrebnu pomoć i podršku u ovom procesu.

BISCANI.NET: Koji su daljni koraci u ovom procesu i šta su obaveze Vlade Unsko – sanskog kantona?

Dedić: U skladu sa zahtjevima Direcije za evropske integracije, u mjesecu februaru možemo očekivati, možda dopune za neka pitanja, ovisno o tome kako je ostalih devet kantona odgovorilo na svako od pitanja za koja smo bili nadležni. Nakon toga bi se trebao formirati odgovor Bosne i Hercegovine za svako pitanje, a na čiji sadržaj opet moraju dati saglasnost svi nivoi vlasti, od državnog do kantonalnog.

Related posts