Demantij Mulalića na jučer objavljen članak: Avaz opet montira i laže (FOTO)

Na adresu našeg portala pristigao je demantij na jučer objavljen članak “Bunićev politički mentor Mulalić za tri mjeseca završio fakultet” , kojeg prenosimo u cjelosti:

Demantij Kasima Mulalića na neistine Dnevnog avaza

Dnevni avaz je dana 24.11.2019. godine objavio tekst pod naslovom „Bunićev politički mentor Mulalić za tri mjeseca završio fakultet“, koji je pun neistina, laži i klevete, a koji su prenijeli i pojedini internet portali u Unsko – sanskom kantonu.

U ovom članku Dnevni avaz, i autor istog, između ostalog navode da sam „za tri mjeseca završio četvrtu godinu fakulteta te da sam diplomu visoke stručne spreme dobio sa 240 ECTS bodova, a onda diplomu više stručne spreme sa 180 ECTS bodova“, što je notorna laž plasirana od strane ovog dnevnog lista.

Istina je da sam na Panevropskom univerzitetu Apeiron završio studij za sticanje visokog obrazovanja i stekao zvanje diplomirani menadžer poslovne ekonomije, dana 01.11.2005. godine, što je iz sadržaja diplome i vidljivo. Godinu dana poslije, završetkom specijalističkog studija, dana 15.11.2006. godine sam stekao stručni naziv diplomirani menadžer – specijalista poslovne ekonomije.

Također, napominjem da sam prije ovog studija, na Univerzitetu u Bihaću, i tadašnjoj Višoj ekonomskoj školi u Bihaću, dana 12.01.1998. godine stekao višu stručnu spremu i stručni naziv ekonomista.

Sve ovo je jasno vidljivo iz diploma o završenom studiju visokog obrazovanja, koje je izdala ova akreditovana visokoškolska ustanova u BiH, i koje diplome objavljujem kao prilog ovog demantija iz kojih je i vidljivo gore izrečeno.

Sve zainteresirane institucije i fizička lica se na osnovu priloženih diploma mogu uvjeriti u validnost i vjerodostojnost istih.

Kada su u pitanju navodi o zapošljavanju u BH Pošta, Centar pošta Bihać, u periodu kada sam istim rukovodio, navodi autora teksta su netačni i zlonamjerni, te rado podsjećam da su svi prijemi novih radnika u radni odnos izvršeni u skladu sa važećim zakonima i propisanim procedurama u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo. Lično sam ponosan na uposlene radnike, među kojima su šehidska djeca, mladi i obrazovani ljudi.

Netačni su i zlonamjerni i navodi o razlozima moga razrješenja sa mjesta direktora Centra pošta Bihać, jer isto nema nikakve veze sa mojim obrazovnim kvalifikacijama i rezultatima rada. Naime, kada sam 2011. godine imenovan na ovu poziciju, Centar pošta Bihać je bio u gubitku 2,5 miliona KM, a 9-mjesečni izvještaj o poslovanju u 2019. godini govori da je Centar pošta Bihać poslovao pozitivno sa ostatkom od 25. 000,00 KM. Jasno je da su razlozi mog razrješenja isključivo političke prirode, zbog čega je i sami sadržaj rješenja o razrješenju potpuno apsurdan i nadrealan.

Na kraju, očigledno je da Dnevni avaz nastavlja sa politički motivisanim pokušajima blaćenja, vrijeđanja i klevetanja svih onih koji u Unsko – sanskom kantonu nisu pristali provesti politički dogovor i interes dviju političkih stranaka i njihovih vlasnika.

Naravno, bitno je spomenuti, da će sve navedene tvrdnje iznešene u Dnevnom avazu, ovaj dnevni list i njegovi novinari i urednici imati priliku dokazivati na sudu.

Pozivam i internet portale koji su prenijeli članak Dnevnog avaza da obavezno objave ovaj demantij u suprotnom će protiv istih biti pokrenuta tužba za klevetu.

U Bužimu, 25.11.2019. godine Kasim Mulalić

 

Izvor: usn.co.ba

Related posts