Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Za danas je najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

U obimnom predloženom dnevnom redu je Informacija o provođenju Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, čiji predlagač je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Odluku o osnivanju državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine predložilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a jedna od najavljenih tema je i Prijedlog odluke o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2.a Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, čiji predlagač je Ministarstvo pravde.

Prijedlog procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini te akcionog plana za borbu protiv ovih pojava također je među najavljenim tačkama dnevnog reda za ovu sjednicu, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2024. godine, čiji predlagač je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Predviđeno je da današnja sjednica, 16. u aktuelnom mandatu Vijeća ministara, počne u 16 sati.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts