Buran vikend u V.Kladuši: Prijetnje preko mobitela,bespravna sječa,nasilje u porodici

Dana 23.02.2018.godine, PS obratio se B.Z.rođen 1963.godine koji je prijavio da ga H.S. u zadnji par dana uznemirava pisanjem poruka kao i upućivanjem poziva na mobilni telefon, a isti već imaju spor koji se vodi pri Kantonalnom tužilaštvu. Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela “Sprječavanje dokazivanja“ nastavljaju istražitelji SKP MUP USK.

Dana 23.02.2018. , PS zaprimila je prijavu da je lice H.A. izvršio bespravnu sječu drveta. Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela „ Pustošenje šuma“ nastavljaju istražitelji OKP PS Velika Kladuša.

Dana 23.02.2018. godine, PS obratila se K.L.rođena 1970 godine koja je prijavila svog sina K.Dž.rođen 1995.godine da joj isti upućuje prijetnje. Daljnji rad na dokumnetovanju krivičnog djela „ Nasilje u porodici“ nastavljaju istražitelji OKP PS Velika Kladuša.

Dana 23.02.2018. godine, PS obratila se D.S.rođena 1972.godine koja je prijavila verbalne prijetnje njoj i suprugu D.H.rođen 1971.godine, upućene od strane sina D.A.rođen. 1991.godine. Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela „ Nasilje u porodici“ nastavljaju istražitelji OKP PS Velika Kladuša.

Related posts