Prilika za posao: Federalni zavod daje 18 miliona KM za zapošljavanje 6.000 osoba

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) 2. marta na svojoj internet stranici objavit će javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja, Programu sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2017 te Programu pripreme za rad – obukom do zaposlenja.

Kako je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazala direktorica FZZZ Helena Lončar, za realizaciju ovogodišnjeg programa zapošljavanja planirano je 18 miliona KM, a cilj je zaposliti najmanje šest hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH.

Glavna ciljna grupa su mladi u dobi do 30 godina koji nemaju radno iskustvo, te osobe dobi 40 i više godina koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci.

Također, program će biti usmjeren na pomoć u zapošljavanju osoba koje su duže vrijeme nezaposlene, kao i osoba sa niskim vještinama (srednje i osnovno obrazovanje), osoba sa invaliditetom, članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, djece nezaposlenih demobilisanih boraca, bivših štićenika domova za nezbrinutu djecu…

Za sredstva FZZZ u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja mogu se prijaviti poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Zavod će kroz poticajne mjere poslodavcima za svaku osobu koju zaposle mjesečno refundirati novac u iznosu dijela troškova obaveznih doprinosa, odnosno dijela neto plaće.

– Iskustva iz prethodnih godina su veoma pozitivna – više od 60% onih koji su zaposleni u okviru ovog programa nakon šest i više mjeseci su i dalje u radnom odnosu. Poslodavac ne može pronevjeriti novac, jer Zavod novac isplaćuje isključivo na bazi refundacija – kaže Helena Lončar.

Za Program sufinansiranja samozapošljavanja Startup u 2017. godini predviđeno je ukupno tri miliona maraka, a sredstva su namijenjena poticaju najmanje 800 osoba da razviju svoje samostalne djelatnosti – male biznise.

Prema riječima Omera Korjenića, rukovodioca Sektora za zapošljavanje Federalnog zavoda, održivost malih biznisa je u visokom procentu, a većinom su u pitanju zanatske djelatnosti.

– Što se tiče Programa sufinansiranja zapošljavanja, uglavnom su to radna mjesta u privatnom sektoru iako je poziv, naravno, otvoren i za javne ustanove. Najčešće tražena zanimanja su iz oblasti tekstila i trgovine, metaloprerade i drvoprerade – kaže Korjenić.

Navedeni programi bit će realizirani u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

/faktor.ba

Related posts