Bosanska Krupa: Deminerski timovi FUCZ očistili 49.075 m² sumnjive površine

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim (Psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi.

Na lokalitetu Arapuša – Puškarić, 10 km od Bosanske Krupe, deminerski timovi FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim sa dvije prege, očistili su 49.075 m² zadane sumnjive površine.

Od ove zadane i očišćene sumnjive površine tehnički je izviđeno 49.075 m², od čega manuelno 17.075 m² a mašinski pripremljeno 32.000 m² površine.

Nakon tehničkog izviđanja ove lokacije, koja se nalazi na 120 m udaljenosti od prvih naseljenih objekata i predstavlja šumu i poljoprivredno zemljište, ostvarili su se elementarni uslovi za povratak lokalnog stanovništva i lakše komunikacije do njihovih poljoprivrednih parcela koje su obrađivali i prije rata.

Granice ove lokacije su sa tri strane oivičene obradivom površinom koja se kultiviše, tako da je deminiranjem ove lokacije omogućeno korištenje ovih parcela.
Važnost realizacije ovog zadatka ogleda se u tome što su poljoprivreda, stočarstvo i šumarstvo osnovni izvor prihoda lokalnog stanovništva u selu Arapuša, pa i šire.

Related posts