Bosanska Krupa za zapošljavanje od EU dobila skoro 200 hiljada eura

U Sarajevu je jučer održana ceremonija dodjele tri miliona eura u grantovima za lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”.

Cilj projekta, koji finansira Evropska unija (EU) sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju partnerstava poveća zaposlenost i stvore nova radna mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Partnerstvima će za provođenje njihovih aktivnosti, to jest za provođenje aktivnih mjera na tržištu rada, biti pružena kako finansijska podrška u obliku grantova u iznosima od 150.000 do 200.000 eura tako i tehničko-savjetodavna podrška koju će im ILO pružati tokom cijelog provođenja projekta uključujući i osam ciklusa obuke.

Bosanska Krupa je za realizaciju svog projekta „Povećane konkurentnosti radne snage na prostoru općine“ dobila 197.500,00 eura.

Partneri Općini Bosanska Krupa u ovom projektu su Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD, Služba za zapošljavanje USK, MSŠ Safet Krupić i pet bosanskokrupkih firmi iz metalske industrije a to su: Krupa Kabine, Bosankar, Zah, Novi Most i Acma.

„Ovim projektom mi želimo potaknuti zapošljavanje kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu jačanja konkurentnosti radne snage, kroz zapošljavanje minimalno 80 lica u roku od jedne godine nakon implementacije projekta smanjiti stopu nezaposlenosti u Bosanskoj Krupi. Ukratko i pojednostavljeno rečeno, sa evidencije nezaposlenih angažirat ćemo ljude, edukovati i zapošljavati u krupske firme koje zaista imaju potrebu za radnom snagom“, istakao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Ambasador Lars-Gunnar Wiremark, šef delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH, istaknuo je da su sredstva i ove aktivnosti dio širih napora EU u saradnji s domaćim vlastima u BiH, s ciljem stvaranja više radnih mjesta.

“Očekuje se da će ovih 15 projekata otvoriti nekih 600 radnih mjesta. Potom, 2.000 ljudi će proći kroz različite programe dokvalifikacija i prekvalifikacija i provodi se na području cijele BiH”, rekao je Wigemark.

Mirko Šarović, ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH naglasio je da BiH u regionu najmanje ulaže u otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti a razlog tome je, kako je kazao, zato što nema razvijen sistem za podršku zapošljavanja u zemlji.

“Na nezaposlenost utječe i slaba ekonomska aktivnost zemlje, slab priliv investicija kojih je u 2016. godini bilo jedva 200 miliona eura i po tom osnovu smo na začelju regiona”, naglasio je Šarović.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje, među kojima je i Bosanska Krupa, svoje aktivnosti na terenu počet će provoditi nakon dodjele prve tranše grantova u aprilu ove godine, koje će trajati do decembra 2018. godine.

Inače, projekt EU/ILO se počeo provoditi u martu 2016. i trajat će do februara 2019. godine. Projekt je dio EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji Evropska unija finansira sa 19 miliona eura a provode ga UNDP, GIZ i ILO. Krajnji korisnici projekta lokalnih partnerstava za zapošljavanje su trenutno nezaposleni i njihove porodice kao i sami članovi partnerstava.

Related posts