Bosanska Krupa: Starim "stojadinom" idu do pacijenata

Stara i dotrajala sanitetska vozila predstavljaju problem većini zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona, a neka od onih koja se koriste spadaju u prave muzejske primjerke.

Takav je slučaj sa Domom zdravlja u Bosanskoj Krupi, gdje je još u upotrebi legendarni “stojadin”, koji se koristi kao patronažno vozilo kojim zdravstveni radnici obilaze ovdašnja sela.

“Imamo dva ‘stojadina’, od kojih je jedan u upotrebi, a drugi je neispravan i služi za dijelove. Međutim, moram istaći kako ovo nije najstariji automobil u našem voznom parku, jer posjedujemo i reno 5, koji je proizveden prije 31 godinu”, kaže za “Nezavisne” Mujo Kekić, direktor ove zdravstvene ustanove.

Dodaje kako je najmlađi automobil koji imaju star 10 godina, ali da je i on već prešao oko 300.000 kilometara. Ističe kako su im stara vozila samo teret jer godišnje samo na njihov popravak i održavanje koriste oko 15.000 maraka.

“Posjedujemo šest vozila, ali to nije dovoljno kako bismo osigurali sve potrebe pacijenata, u ovom trenutku neophodno nam je jedno dobro sanitetsko vozilo i jedan kombi koji bi nam služio za prevoz dijaliznih pacijenata do Bihaća”, kazao je Kekić.

Nešto bolja situacija je u Domu zdravlja u Ključu, ali i tamo ukazuju na problem da su vozila koja koriste dotrajala i da su prešla mnogo kilometara.

“Neophodno nam je jedno novo sanitetsko vozilo, jer se ova koja posjedujemo često kvare i mnogo sredstava se troši na njihovu popravku”, kaže Sabrina Kadrić-Hadžić, direktorica Doma zdravlja u Ključu.

Probleme sa starim i dotrajalim voznim parkom imaju i druge zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu, a ovaj problem se najčešće rješava donacijama i saradnjom sa humanitarnim organizacijama.

Međutim, vozila koja se na takav način nabavljaju se najčešće uvoze iz inostranstva i mahom su već bila u upotrebi.

Ministar zdravstva u Vladi USK Hazim Kapić ističe kako je modernizacija voznog parka u zdravstvenim ustanovama limitirana teškom ekonomskom situacijom s kojom se već godinama suočava ovdašnje zdravstvo.

Nezavisne.com

Related posts