Bivša direktorica Doma zdravlja Bihać nezakonito zaposlila 35 osoba

Prema Informaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o nadzoru iz oblasti rada i radnih odnosa u Domu zdravlja Bihać bivša direktorica je zaposlila pomenuti broj osoba suprotno Zakonu o radu, odlukama Upravnog odbora ove ustanove i pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji. Kontrola zapošljavanja obuhvatila je cijelu 2018. godinu i januar 2019. do hapšenja.

“Direktorica ustanove je u navedenom periodu primila sedam osoba na radna mjesta koja su bila upražnjena, 13 osoba koje su bile prekobrojne u odnosu na važeći Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sedam osoba koje su bile prekobrojne u odnosu na ranija dva pravilnika iz 2017. i 2018. godine i 8 osoba koje nisu ispunjavale posebne uslove za radna mjesta”, navodi se u ovoj informaciji.

Zanimljivo je da je bivša direktorica primila devet osoba u radni odnos u periodu od imenovanja nove Vlade USK na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem koji je 19. oktobra i 7. decembra prošle godine zaključcima Vlade zabranio nova zapošljavanja u ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta USK.
Prema aktu Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK, dr. Anela Kasumović Softić je kao direktorica Doma zdravlja Bihać u periodu od 1. oktobra 2018. do 25. januara 2019. godine u radni odnos na odeđeno vrijeme primila medicinskog tehničara i medicinsku sestru, a na neodređeno četiri doktora medicine, dvije medicinske i jednu višu medicinsku sestru.

Finansijskim planom Doma zdravlja za 2018. i 2019. nisu bila planirana nova upošljavanja, a pomenute osobe su primljene bez javnog konkursa.

Kao što je poznato, Općinski sud u Bihaću je Aneli Kasumović Softić odredio jednomjesečni pritvor, a Tužilaštvo je tereti da je tokom prošle i početkom ove godine omogućila nezakonito zapošljavanje više od 30 osoba u bihaćkom Domu zdravlja te, uz pomoć dvoje posrednika, zahtijevala i primala novčani dar u vrijednosti od 6.000 do 8.000 KM.

Izvor: klix.ba

Related posts