Bihać: Štete od visokog snijega iz februara ove godine procijenjene na 2,1 milion KM

Na danas održanoj 31. sjednici Gradski štab Civilne zaštite Bihaća usvojio je konačni Izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „visok snijeg i snježni nanosi“ u mjesecu februaru 2018. godine na području grada Bihaća. Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća zaprimila je 200 blagovremenih prijava, od čega 184 prijave fizičkih lica i 16 prijava pravnih lica, a ukupno utvrđena procjenjena šteta iznosi 2.170.999,01 KM.

Kada su u pitanju fizička lica utvrđena je ukupno prijavljena šteta u iznosu od 1.228.097,32 KM, od čega na građevinama 1.109.680,00 KM, u poljoprivredi 66.696,12 KM, prevoznim sredstvima 51.337,90 KM i sredstvima za rad u iznosu od 383,30 KM. Na osnovu prijava pravnih lica, Komisija je procijenila štetu u iznosu od 942.901,69 KM.

Članovi Štaba usvojili su i prijedlog da se za nadoknadu štete iz sredstava posebnih naknada izdvoji 65.000 KM, iz budžetske rezerve gradonačenika 15.000 KM, te 20.000 KM koje će biti doznačene od strane kantona.

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća i na današnjoj sjednici raspravljao je o sigurnosnoj i zdravstvenoj situaciji uzrokovanoj boravkom ilegalnih migranata u Bihaću. Usvojen je zaključak koji se sve državne nadležne institucije upozoravaju na teško stanje posebno sa aspekta higijensko-zdravstvene zaštite. Od istih se traži hitno uključivanje u rješavanje problema koji prevazilazi kapacitete Bihaća kao lokalne zajednice.

Related posts